Stort markedspotensial for rehabilitering til energieffektive bygg

-Det er et stort markedspotensial for rehabilitering til mer energieffektive boliger. I dag er det nesten ingen aktører som tilbyr slike totalløsninger som håndterer alle prosesser ved en slik rehabilitering, sier Trond Haavik i Segel.

Haavik har deltatt i prosjektet ”One Stop Shop” og «Successfamilies» som har analysert ulike tilnærminger til markedet for rehabilitering til energieffektive bygg, sammen med Passiefhuis-platform i Belgia, Dansk Teknisk Universitet i København, forskningsinstituttet VTT i Finland og MittUniversitetet i Østersund.

Flere av resultatene fra disse prosjektene skal presenteres gjennom 3 papers som skal legges frem under passivhuskonferansen i Trondheim 21. til 23. oktober som Haavik er medforfatter på.

-Vårt inntrykk er at kjøpere av nye boliger har fokus på ved kjøp, men i eksisterende boliger er markedet for oppgradering mer komplekst. Eneboligeiere som ønsker en å få gjennomført en oppgradering av boligen har mange aktører å forholde seg til, alt fra en finansieringsinstitusjon til elektrikeren, sier Trond Haavik.

Haavik mener at mange boligeiere ikke har tilstrekkelig kompetanse til å vurdere hva som er de riktige tiltakene, og for å få et markedsgjennombrudd for rehabilitering til mer energieffektive bygg er det tilbydersiden som må utvikles.

- Det er rett og slett en ”missing link” mellom boligeieren og en mangfoldig tilbudsside, sier Trond Haavik fra Segel.


I prosjektet «One Stop Shop» ble det arrangert en workshop i Antwerpen med nesten 90 ansatte i byggebransjen for å bringe frem gode ideer for slike forretningsmodeller for rehabilitering til energieffektive bygg.

Fra Antwerpen til Nordfjordeid
-Vi tok med oss erfaringene fra workshopen i Antwerpen og lagde en lignende workshop i Nordfjordeid. 20 personer fra byggebransjen i nærområdet deltok på workshopen, hvor to boliger ble brukt som case der huseierne hadde et behov for en mer energieffektiv bolig, sier Haavik.

Den ene boligeieren hadde et behov for å bytte bordkledning og vinduer, og hadde ikke noe ønske om å installere et ventilasjonsanlegg. Huseieren presenterte sine tanker om hvordan boliger kunne oppgraderes. Firmaet BoligEnøk hadde tidligere gjennomført en tilstandsanalyse av boligen, og under workshopen ble ideer, kunnskap og erfaringer utvekslet for hvordan en best mulig kunne øke boligens med bakgrunn i analysen og huseierens ønsker.

- Boligeieren snudde på flisa og det første han skulle gjøre var å installere et ventilasjonsanlegg, og betalingsviljen for en større oppgradering økte når han ble redegjort for hvilket potensial det lå i en mer helhetlig rehabilitering, sier Haavik.

Haavik mener at det viktigste for huseierne er at det foreligger en helhetlig tilstandsanalyse av boligen.
-Da tror jeg mange vil gå bort fra suboptimaliserende enkeltiltak som installasjon av varmepumper o.l som bare utsetter en mer helhetlig rehabilitering der man i stedet begynner med passive tiltak som tetting, isolering og utskiftning av vinduer, sier Haavik.

Guide for bedrifter som vil satse på rehabilitering
I prosjektet ”One Stop Shop” er det også utarbeidet et en guide for hvordan bedrifter kan utvikle modeller for et slikt tilbud, med bakgrunn i erfaringer fra Danmark, Finland, Belgia og Norge. Bedriftenes relasjoner til samarbeidende aktører, markedsføring og kvalitetskontroll for rehabiliteringene er analysert, og utgjør grunnlaget for guiden.

Tema på konferansen PassivhusNorden
Under konferansen PassivhusNorden i Trondheim fra 21. til 23. oktober vil det avholdes en egen sesjon der markedsanalyser, incentiver og drivere er et eget tema. Der kan du få høre mer om hvordan forretningsmodeller for rehabilitering til mer energieffektive boliger kan utvikles og andre erfaringer fra prosjektene «One Stop Shop» og «Successfamilies».