Massiv studentboligutbygging i Trondheim

Fem nye boligblokker på ni etasjer som bygges i massivtre kompletterer Moholt studentby i Trondheim.

Til sammen vil utbyggingen bestå av 632 hybelenheter fordelt på 24 enkeltleiligheter, 4 parleiligheter og 40 bofellesskap med hver sine 15 hybelenheter. I tillegg til skal det bygges et nytt aktivitetshus og en barnehage med plass for ca. 170 barn. Fra før av er det 2100 hybelenheter på studentbyen på området som nå fortettes. 

Tirsdag 11. august var det offisiell byggestart med kunnskapminister Torbjørn Røe Isaksen som snorklipper. 

Massivtre, geovarme og passivhus
5 tårn i 9 etasjer vil kreve en god del trevirke. Ifølge byggherren vil til sammen 6300 m3 med tre gå med til massivtrekonstruksjonen, og som vil bli de høyeste byggene i massivtre i Norden. Ytterkledningen vil bestå av furu. 

Til oppvarming skal det benyttes geovarme fra 23 borehull som strekker seg ned 250-300 meter under området. Det er gjenvinning av varme fra flere steder på området. Denne varmen tilbakeføres til energibrønnene hele året, også i vinterhalvåret. Termisk varme benyttes til oppvarming av ventilasjonsluften, tappevann og snøsmelteanlegg. Romoppvarmingen dekkes av elektriske panelovner. Energibehovet vil dog bli lavt da byggene oppføres etter passivhusstandarden, og radiatorer ble ansett som ulønnsomt sammenlignet med panelovner. 

De høye miljøambisjonene i prosjektet viderefører tradisjonen fra prosjektene Berg, Teknobyen og Lerkendal studentboliger.  Tre av de fem boligtårnene og barnehagen skal stå ferdig til studiestart i 2016, mens de to siste skal ferdigstilles i november 2016.  Entreprenøren Veidekke vant konkurransen som samspillpartner på Moholt 50|50 i september 2014. 

Finansiering fra Husbanken
Deler av utbyggingen er finansiert med lån fra Husbanken pålydende 316 millioner kroner. Studentsamskipnaden er i første omgang tildelt 75 mill. kroner i tilskudd til studentboliger for 252 hybelenheter.

Dagens Moholt studentby 
I dag er Moholt studentby er SiTs og Trondheims største studentby med 2220 studenter fordelt på ca. 325 bokollektiv á 4 hybler samt ca. 330 par- og familieleiligheter. I tillegg finnes to barnehager, lekeplasser, forretnings- og kontorlokaler. Moholt studentby, byggetrinn 1, ble innflyttet i 1964, dvs. for 50 år siden. Senere kom byggetrinn 2 som ble ferdig i 1973.  Moholt studentby har en tomt på ca. 145 000 m2 og et BTA på ca. 63 000 m2, som gir en tomteutnyttelse på ca. 43 %.

Les alt om prosjektet her