Reduserer energibehovet med 500.000 kWh i året

Mandag 5. august åpnet Kunnskapsminister Kristin Halvorsen 298 av i alt 612 studentboliger på Lerkendal studentby i Trondheim. Boligene er bygd etter passivhusstandarden som fører til en beregnet besparelse på 28 % i forhold til et bygg oppført etter kravene i dagens byggeforskrift Tek 10. Totalt kan dette utgjøre 500.000 kWh i året for hele studentbyen.

Passivhus innebærer godt isolerte vegger-, -vinduer og dører, god tetting av konstruksjonen og et effektivt ventilasjonsanlegg. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen roste Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT) for den raske gjennomføringen av byggeprosjektet og de gode miljøkvalitetene.


Kunnskapsminster Kristin Halvorsen, Lars Erik Alstad Aas (styreleder i SiT), Knut Solberg (adm.dir SiT) og Terje Bostad (Boligdirektør SiT).

-Det er moro å bevilge penger til et slikt vakkert, miljøvennlig og kostnadseffektivt prosjekt som dette. Vi har lagt merke til at byggherren har vært ivrige på å være i forkant av regelverket gjennom fremtidsrettede løsninger både her og i de andre prosjektene Studentsamskipnaden i Trondheim står bak, sa Halvorsen.

Halvorsen viste til at SiT ble tildelt Trondheim kommunes energisparepris som aktør for 2012 for arbeidet med energieffektivisering i bygg, gjennom tekniske og holdningsskapende tiltak og for bygging av lavenergibygg og passivbygg. Berg studentby (2010) er bygd som lavenergibygg, mens Teknobyen studentboliger (2011) og Lerkendal studentby er bygd etter passivhusstandard.

Ønsket bærekraftige og langsiktige løsninger
Lars-Erik Alstad Aas som er student og styreleder i SiT ga Skanska ros for de bærekraftige og langsiktige løsningene ved Lerkendal studentby.

-For oss er det viktig å tenke langsiktig og bygge fremtidsrettet. Vi er sikre på at det er lønnsomt for våre studenter, Samskipnaden og miljøet. Vi tror også dette vil føre til økt bevissthet om energisparing for våre studenter. Vi har hatt et godt samarbeid med Skanska i dette prosjektet som har gjort en god jobb med å innfri våre ambisjoner for Lerkendal studentby, sa Alstad Aas

Fikk ros for designet
Kostnadsrammen for bygging av studentboliger i Trondheim er på 700.000 pr hybelenhet for å motta tilskudd fra Kunnskapsdepartementet. Til tross for de økonomiske rammene fikk prosjektet ros for designet av statsråden.

-Vår samfunnsoppgave er å få til mest ut av pengene, og vi har satset på variasjoner i materialbruken og i fargene for å finne gode estetiske løsninger for studentbyen, sier arkitekt Svein Skibnes.

Blokkene er dekket med murpuss i de øverste etasjene, mens i de nederste etasjene er det valgt treverk. –Organiske materialer mot bakken er valgt for å skape et samspill mot trær og busker, sier Skibnes.

Svein Skibnes (faglig og daglig leder ved Skibnes arkitekter) er arkitekten bak Lerkendal studentby her sammen med Gro Hermstad (siv.ark) fra samme firma som har deltatt i gjennomføringsfasen.

-En forbilledlig byggherre
Prosjektet er finansiert med grunnlån fra Husbanken og tilskudd til studentboliger fra Kunnskapsdepartementet

-Prosjektene til SiT har både fokus på redusert energibruk og tilgjengelighet. Lerkendal studentby vil bli Europas største passivhus-studentby, som sammen med de andre prosjektene og aktivitetene gjør SiT til en forbilledlig byggherre, sier Georg O. Vesterhus, assisterende regiondirektør ved Husbanken region Midt-Norge

Lerkendal studentby:
Grunnlån fra Husbanken: Kr 250.920.000,-
Tilskudd til studentboliger fra Kunnskapsdepartementet: kr 100.250.000,-
Støtte fra Enova: Kr 9.300.000.-

Enheter:
612 hybler
*tilskuddet er foreløpig for 410 enheter

 

Forbildeprosjekter fra Studentsamskipnaden i Trondheim - les mer

Publisert av Birger Jensen