Nordens største passivhus-utbygging

I Trondheim bygges det nå 300 boliger etter passivhusstandard. Bydelen har fått navnet «Miljøbyen Granåsen» og ligger i Angeltrøa. De 17 eneboligene er nå ferdigstilt og eierne har allerede flyttet inn. Videre bygges det 80 rekkehus og 210 leiligheter

Salget av eneboligene startet høsten 2010, og de første beboerne flyttet inn i april i år. Prisen på eneboligene varierte fra 4,7 mill til 5,7 mill kroner og er på 180 m2. Husene i den øverste prisklassen er bygd med utleiedel. Eneboligene er bygd med 50 cm isolasjon i taket, 40 cm i veggen og 30 cm i gulvet. I løpet av sommeren og høsten 2012 blir også de første 45 rekkehusene i prosjektet ferdigstilt. De er på 141 m2 og prisene varierte fra 3,39 til 4,1 mill kroner.

Les mer om prosjektet i Ecobox-databasen

Se video fra Granåsen med intervjuer av prosjektleder Kristian H. Stensrud

Lavt energiforbruk viktig for kjøperne
Heimdal har gjennomført en spørreundersøkelse hos beboerne som hadde kjøpt passivhus på Granåsen. Svarene viser at boligkjøperne ikke var spesielt opptatt av boligens , tetthetskontrollen, bokomfort eller at man fremsto som en miljøbevisst kjøper. Det som var viktig for kundene var verdier som lavt energiforbruk som sørger for økonomisk forutsigbarhet for kjøper og at boligen var en god investering. De tradisjonelle verdiene som beliggenhet, solforhold, utsikt og bomiljø var de viktigste verdiene for kundene i kjøpsøyeblikket.

Fjernvarme til oppvarming og tappevann
Sintef har ansvaret for energikonseptet og har anbefalt at det benyttes fjernvarme både til tappevann og oppvarming. – Det har ført til at prosjektet har fått energimerke B med grønn farge, sier Kristian Stensrud prosjektleder i Heimdal Bolig.

Under PassivhusNorden fra 21-23. oktober kan du bli bedre kjent med prosjektet. På søndag før selve konferansen starter, vil det bli arrangert en befaring til Miljøbyen Granåsen.

Les mer på www.passivhusnorden.no

Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.