Tar sats på oppgradering til passivhusstandard

Livia Mary Dickie fra Australia bosatte seg i Rauma kommune for å dyrke sin lidenskap for basehopp. Nå tar hun og familien sats for å oppgradere eneboligen sin til passivhusstandard, som sannsynligvis vil bli den første eneboligen i landet som blir oppgradert til denne standarden.

Eneboligen ligger i naturskjønne omgivelser i Isterdalen i Rauma kommune. Boligen er en tidstypisk enebolig fra 1981 og gjennomgår nå en omfattende oppgradering med nytt tak og med etterisolering i vegger og gulv.

Livia er fra Australia og ønsket seg en bolig som kunne holde godt på varmen. –Jeg trodde nordmenn var opptatt av å isolere husene sine på grunn av klimaet, og jeg er litt overrasket over at ikke finnes flere eksempler som dette, sier Dickie.

-Jeg er opptatt av å gjøre ting riktig første gangen, så derfor gikk vi for passivhusstandard. Vi har også et langsiktig perspektiv på å bo her i Isterdalen. Hun søkte etter informasjon på internett og fant fort ut at arkitekten Magne Bergseth fra Ulsteinvik hadde erfaring med energieffektive boliger.

Bergseth har ledet prosjekteringsgruppa som har utarbeidet konseptet slik at boligen skal innfri kravene til passivhusstandard.

-Jeg tror konseptet vil være aktuell for andre boliger som er dårlig isolert, bygd før 1985 og der vinduer, dører og kledning er modent for utskiftning. Men det kan også være aktuelt for etterkrigshus. Her legger vi ny dampbrems på utsiden av eksisterende vegger og tak som er lett å få lagt kontinuerlig og gjør det mulig å bo i huset under rehabiliteringen, sier Magne Bergseth.

Utfordringene har i følge Bergseth vært å finne de riktige byggetekniske løsningene for å oppnå energimålene. – I en del prosjekter kan det være man bør fire på kravene til passive tiltak og heller satse på å optimalisere bruken av fornybar energi, særlig kan dette være aktuelt for verneverdig arkitektur, sier Bergseth.

Sivilarkitekt Magne Bergseth (t.h) har ledet prosjekteringsgruppa som har utarbeidet energikonseptet for eneboligen. Maria Berg Hestad (t.v) fra Norconsult har prosjektert de tekniske anleggene til passivhuset og har utarbeidet energiberegningen.  

Støttet med kompetansemidler fra Husbanken
Arbeidet til prosjekteringsgruppa er støttet med 400.000 i kompetansemidler fra Husbanken og i tillegg vil huseieren få et tilskudd fra Enova når arbeidene er ferdigstilt.

-Prosjekteringsgruppa mener det vil ta ca. 20 år å få nedbetalt investeringen, men med en enebolig som er over 30 år må man uansett sette i gang tiltak for oppgradering, så hvorfor ikke velge de beste løsningene når man først er i gang. I tillegg får vi en verdiøkning på boligen og bedre komfort, sier Dickie.

Etterisolerer hele bygningskroppen
I taket på eneboligen var det tidligere 15 cm med isolasjon. Over det gamle taktroet har man lagt en dampbrems og blåst inn 35 cm med isolasjon liggende mellom I-bjelker som skal bære det nye taket. Under kjellergulvet ble det isolert med 5 cm isopor på 80 tallet, 12,5 cm med Neopor er lagt flytende på gulvet for å forbedre isolasjonen mot grunnen. På kjellermuren er veggene isolert med 25 cm isolasjon. For å dekke kravet om fornybar energi til oppvarming av vann skal de installere ei luft til vann-varmepumpe som skal sørge for oppvarming i gulv og forvarming av varmtvann.

Dickie mener imidlertid at markedet for de gode produktene er begrenset og at de kan være vanskelig å få tak, for eksempel var det vanskelig å finne dørklinker som passet med den nye ytterdøren som ble satt inn.

Totalt sett tror Dickie at kostnadene for dette arbeidet vil lande på et sted mellom 1 million til 1,5 millioner kroner, men det er fortsatt usikkert. Arbeidet på eneboligen skal være ferdigstilt før sommeren 2014.


Cato Nordbakk og Livia Dickie bestemte seg for å rehabilitere eneboligen til passivhusstandard etter den kalde vinteren i fjor.

Husbanken etterspør flere ambisiøse forbildeprosjekter
-Energibruken i småhus representer 85 % av energibruken i boligmassen i Norge og eneboliger utgjør en svært stor andel av dette. Vi trenger derfor flere slike ambisiøse forbildeprosjekter flere steder i landet, sier Are Rødsjø fagdirektør i Husbanken.

Fagdirektør Are Rødsjø i Husbanken ønsker flere slike ambisiøse forbildeprosjekter flere steder i landet.

Første eneboligen som oppgraderes til passivhusstandard
Tommy Kleiven og Judith Thomsen fra Sintef Byggforsk forsker på erfaringer med- og konsepter for oppgradering av boliger gjennom prosjektet «SEOPP-Systematisk Energioppgradering av småhus» som støttes av Husbanken og Forskningsrådet. – Vi mener dette er det første eksemplet på oppgradering av en enebolig til passivhusstandard, sier Kleiven og Thomsen.


12,5 cm med Neopor er lagt flytende på gulvet i kjelleren. Under betongsålen er gulvet isolert med 5 cm isolasjon fra før. Neopor har en lambda-verdi enn tradisjonell isopor (0,33) som reduserer isolasjonslaget med 2,5 cm.


I taket på eneboligen var det tidligere 15 cm med isolasjon. Over det gamle taktroet har man lagt en dampbrems og blåst inn 35 cm med isolasjon liggende mellom I-bjelker som skal bære det nye taket.


I-bjelker er lagt brukt for å fore opp taket for mer isolasjon.


På kjellermuren er veggene isolert med 25 cm isolasjon.


Eneboligen før oppgraderingen (foto: Magne Bergseth)


Kjellervegger og tak er etterisolert, nå gjenstår veggene og utskiftning av vinduer

Plan og prosjekteringsgruppe:
Prosjektleiar/ ansvarleg arkitekt:
Sivilarkitekt mnal Magne Bergseth, Vikemyra 1. 6065 Ulsteinvik

Arkitekt (kontroll + oppfølging på byggeplassen):
Streken AS v/ sivilarkitekt mnal Lars Even Østigaard,

VVS-rådgjevar:
Norconsult AS, Molde v/ Sivilingeniør Maria Berg Hestad,

Byggeteknisk rådgjevar:
Norconsult AS, Molde v/ siviling. Odd E Nerland.

Elektroteknisk rådgjevar:
Norconsult AS, Molde v/ing. Eivind Morstøl

Tømrerarbeidene utføres av Byggmester Gridset AS.