-Folk vil bo tett og grønt

Dette kom fram på et møte om grønn byutvikling under Arendalsuka. Arkitekt og byplanlegger Sissel Engblom presenterte ny trendforskning som viser at våre preferanser rundt bolig er i rask endring.

Byutvikling er samfunnsutvikling

Forskning viser at det er den fysiske byplanleggingen som virkelig avgjør om man får til en bærekraftig utvikling, mer enn miljøtiltak som grønne tak og vindmøller - som har en viktig symboleffekt, men en langt mindre effekt enn livsstilsendringer som å sykle eller reise kollektivt fremfor å kjøre bil.

-Moderne byutvikling er ikke eiendomsutvikling, det er samfunnsutvikling. Løpet er kjørt for biler i bykjernene. Det er de bilfrie byene, ikke de med mange parkeringsplasser og biler, som er attraktive, sa Engblom.

Gode uterom

I framtiden kommer vi til å bo tettere og ofte høyere, og Engblom understreket at da vil uterommene være viktige. 

-Vi vil være mindre opptatt av størrelse, tiden for kjempestore eneboliger er over. Nå ønsker vi oss fellesskap, sosiale soner der vi kan møtes slik vi jo gjorde også før i tida.

To Husbank-finansierte prosjekter

To boligprosjekter finansiert av Husbanken ble trukket frem for å illustrere denne utviklingen. Det første er Barbu brygge, som ble presentert av utbygger JB Ugland. Disse blokkene vil ligge rett i utkanten av Arendal sentrum, ved siden av kunnskapshavna, med en miks av mindre og større leiligheter, og gjør det mulig for folk med ulik alder og lommebok å bo i gangavstand til sentrum.


Barbu brygge. Illustrasjon: Ramböll

Det andre er Vindmøllebakken, presentert av Kruse Smith, et bærekraftig bokollektiv i et nytt boligområde i Stavanger. Arkitektfirmaet Helen og Hard har mottatt kompetansetilskudd til dette prosjektet, som ser på hvordan kollektive boformer kan bidra til å spare ressurser i produksjon, drift og bruk av boligene.

-Her har Husbanken bidratt til miljøriktige boliger som også kan føre til bedre helse og trivsel for beboerne, sier regiondirkektør Margot Telnes ved Husbanken sør.


Vindmøllebakken. Illustrasjon: Helen & Hard