Trykktest nr.2 - snart klart for overtagelse

Eneboligen på Løvset ble trykktestet mandag 5. desember av Arne Strøm i Rambøll.

For å sjekke luftlekkasjer i et hus, kan man etterligne lekkasjene i huset ved å utsette det for over- og undertrykk. Trykkforskjellen skapes ved å montere en vifte i en døråpning og tette alle kontrollerbare lufteventiler som ventilasjonsanlegg, sluk, kjøkkenvifte og lignende. Uønsket luftvandring gjennom gulv, vegger og tak kan da kontrolleres mot kravet.

Luftlekkasjer gir energitap når varm luft lekker ut og kald uteluft trekker inn i boligen. Dette koster penger, gir redusert komfort, og i tillegg vil luftvandringen medføre økt risiko for kondens og soppvekst.

Kravet til boligers tetthet i Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven er maks 2,5 luftvekslinger pr. time ved n50 Pa trykkforskjell. For å oppfylle kravet i norsk standard for lavenergihus og passivhus (NS3700) er kravet på 0,6. For eneboligen på Løvset ble tallet målt til 0,3. Dette gir et hus som er nesten 8 ganger tettere enn det som er minstekravet i teknisk forskrift. Rambøll har i ettertid regnet på at et lekkasjetall på 0,3 i forhold til 2,5 vil teoretisk gi en årlig besparelse på ca. 4800 kWh. God tetthet er et tegn på god håndverksmessig utførelse i byggeprosessen.

Mandag 5. desember gjennomførte Rambøll v/Arne Strøm trykktest nr 2 for eneboligen på Løvset.