Overgang mellom tak og vegg

I passivhuset på Løvset har Norgeshus Gauldal-bygg valgt flatt tak. Bak taksperren er det lagt på samme måte som bak bjelkelaget.

Se og hør Snorre Bjørkum vise løsningene i takkonstruksjonen og isolasjonen i vegg.