Intervju med basen - Morten Sørløkken

Morten Sørløkken er bas på passivhusprosjektet på Løvset.  Før den trykktesten fra Rambøll gjennomførte de en midlertidig trykktest på egen hånd og fikk avdekket lekkasjene i eneboligen. På prosjektet har han med seg 5 tømrere, og han er fornøyd med det de har levert.