Passivhuset Løvset - første trykktest av eneboligen

Rambøll ved Arne Strøm utførte den foreløpige tetthetskontrollen ved tett bygg.

Det var store forventninger til tetthetstallene ved den første trykktesten. Norgeshus Gauldal-bygg har fått gode resultater på andre prosjekter tidligere. Den samlede lekkasjeluftmengden V50 for hovedbolig og bi-leilighet som en sone, ble målt til 158 m3/timen (ca 0,3)(+- 10 pst). Dette gir en indikasjon på at byggets tetthet allerede på dette stadiet er 50 prosent under absoluttkravet angitt i NS 3700:2010 som er 0,6. For utbyggeren er dette et tegn på at utførelsen og de valgte løsningene er gode.


Ingeniør Arne Strøm fra Rambøll gjennomførte den første trykktesten

Ved trykktest brukes også et termografikamera for å avdekke kalde luftlekkasjer inn i huset. Foto: Birger Jensen, Husbanken

Det er rundt vinduer, dører og føringer (el,vvs) at de største lekkasjeutfordringene er. Foto: Birger Jensen, Husbanken

Teknisk sjef Snorre Bjørkum i Norgeshus kommenterer målingene