Lån og tilskudd til rehabilitering av boligselskap

Her er en oversikt over lån og tilskudd som Husbanken og Enova tilbyr i forbindelse med rehabilitering av boligselskap.

Både  Husbanken og Enova kan tilby støtte fra forprosjekteringsfasen til arbeidet er ferdig.

finansieringsordninger

  • Husbankens tilskudd til tilstandsvurdering av boligselskap : Boligselskap, borettslag, sameier og lignende kan få tilskudd fra Husbanken til tilstandsvurdering og helhetlig planlegging ved bolig- og miljøfornyelse. Tilskuddet dekker inntil 50 prosent av kostnadene for utarbeidelse av rapporten.
  • Husbankens kompetansetilskudd til bærekraftige boliger og byggkvalitet:  Dette er et tilskudd som skal bidra til å heve kompetansen innenfor områdene miljøvennlige og universelt utformede boliger og bygg på attraktive steder.
  • Husbankens tilskudd til prosjektering av heis: Boligselskap kan søke om tilskudd til prosjektering av heis. Formåelet er å bedre tilgjengeligheten i boligeiendommer, slik at bl.a. eldre kan bli boende hjemme lengst mulig. Tilskuddet er ment å stimulere eiere av boligeiendommer til å igangsette utredning om muligheten til heis og kostnader knyttet til dette. Husbanken kan også delfinansiere heisen med tilskuddet.
  • Grunnlån fra Husbanken:  Grunnlånet skal fremme universell utforming og miljø i nye og eksisterende boliger, finansiere boliger til vanskeligstilte og husstander i etableringsfasen, og sikre nødvendig boligforsyning i distriktene.

Mer informasjon om alle ordningene finner du i brosjyren "Rehabiltering av boligselskap - oversikt over finansieringsordninger fra Husbanken og Enova" og på Enovas hjemmesider finner du mer informasjon om Enovas støtteordninger.