Tilpassing til eit klima i endring

NOU-utvalget har lagt fram rapporten ”Tilpassing til eit klima i endring”. Her presenteres noen av utvalgets anbefalinger.

15. november overleverte Klimatilpasningsutvalget utredningen ”Tilpassing til eit klima i endring” til miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.
For første gang gir et regjeringsoppnevnt utvalg et samlet bilde av hvilke konsekvenser klimaendringer kan få for norsk natur, samfunn og næringsliv, og hva vi bør gjøre for å tilpasse oss.
- I Norge er naturmiljøet, bygninger og infrastruktur særlig sårbar for klimaendringer. Vi har i dag et stort etterslep i vedlikeholdet for vann- og avløpssystemet, bygninger, veier og jernbanelinjer. Vi er ikke engang tilpasset dagens klima. Dette må rettes opp sier Oddvar Flæte, utvalgets leder.

Les rapporten her