Klimatilpasning

All byggevirksomhet bør ta hensyn til klimaet. Dette gjelder ikke bare dagens klima, men også de klimaendringene vi kan vente vil skje. Det kan koste dyrt å planlegge og bygge feil, spesielt når vi snakker om langsiktige investeringer.Klimatilpasningen bør foregå på flere nivåer; fra kommuneplan via bebyggelsesplan og utforming av det enkelte bygg og anlegg, og helt ned til bygningsdetaljnivå. På disse sidene vil du finne informasjon om hvordan du kan ta hensyn til klimatilpasning i plan- og byggevirksomhet.