Sveitsisk suksess-standard

Minenergie er en frivillig standard for energieffektive boliger i Sveits. Over 16.000 bygg og boliger tilfredsstiller nå kravene til Minenergie i landet. Populariteten til standarden er tuftet på et bredt samarbeid mellom offentlige og private aktører.

Standarden er støttet av staten Sveits og alle landets kantoner, og blir brukt både i forbindelse med nye og rehabiliterte bygg. Kravene til bygningen omfatter både energibehov, komfort og økonomi.  I tillegg omfatter standarden en sertifiseringsordning for bygningskomponenter.

Kriterier
Standarden ble utviklet i 1998 og 16.000 bygg og boliger tilfredsstiller nå minimumskravene i standarden ”Minergie”, tilsvarende 16 millioner kvadratmeter. Et Minenergie-bygg krever 60 prosent mindre energi enn et gjennomsnittlig bygg i Sveits. Kjennetegnet for disse byggene er kompakt bygningsform, minimalt med luftlekkasjer, gode vinduer, mye isolasjon, et klart skille mellom oppvarmede rom og andre rom, , bruk av fornybar energi som solceller, biobrensel, geovarme og gråvannsvarme, samt bruk av energieffektive hvitevarer- og belysning.  I 2007 ble standardene Minergie-P, Minergie-ECO og Minergie-P-ECO utviklet. Minergie-P f.eks reduserer energiforbruket med ytterligere 20 – 30 prosent sammenlignet med den vanlige Minergie-standarden. Nylig ble Minergie-A lansert som setter kriterier for nullenergibygg.

Lave byggekostnader, en viktig faktor
Et annet kriterie for standarden er at byggene skal være økonomisk konkurransedyktig. Kravet er at byggekostnadene for en Minergie-bygning ikke skal har mer enn 10 prosent høyere byggekostnader enn et vanlig nybygg.
- Det høye antall bygninger som tilfredsstiller Minergie-standarden viser at dette tallet er gjennomførbart og at bygging av energieffektive boliger, kombinert med et høyere nivå av komfort, er faktisk rimelig. For å sikre oppfyllelsen av kravene må dette være med i planleggingen, sier Franz Beyeler, leder ved Minergies avdeling i Bern.


Franz Beyeler, leder ved Minergie i Bern under Sustainable Energy Week i Brussel 2011. (Foto: EUSEW)

Kompakte bygninger som leilighetsbygg vil i stor grad kunne rettferdiggjøre investeringskostnadene i besparte energikostnader over tid. Ved bygging av for eksempel eneboliger vil ikke investeringskostnadene utjevnes utelukkende på besparte energikostnader på samme tid. Allikevel opplever Minergie at standarden er en suksess. Det er flere forhold knyttet til dette ifølge Minergie, bl.a. stor vilje til å redusere energibruken i bygg, både i det offentlige og private, fra byggenæringen og fra finansnæringen. Minergie eies av en stiftelse som har rundt 380 medlemmer, bestående av bl.a arkitektbedrifter, boligprodusenter, entreprenører og banker. I tillegg har rundt 900 bedrifter over hele landet erfaring med å bygge til denne standarden.
- En grunn for spredningen av standarden kommer nok som en følge av at mange bedrifter vil utvikle en grønn profil. Bedrifter som IKEA og Swiss Re er blant de som har bestemt seg for å bygge alle sine nye bygg etter Minergie-standarden. Credit Suisse og mange sveitsiske banker tilbyr bl.a. gunstige renter ved finansiering av Minergie-bygg, sier Franz Beyeler.

65.000 norske kroner i tilskudd

9 av 26 kantoner (fylker) i Sveits kan gi tilskudd til bygging av Minergie-boliger, og summene varierer fra 7000 til 50.000 norske kroner. 19 av 26 kantoner gir tilskudd til Minergie-P-boliger som har noe strengere krav til , og summene her utgjør rundt 65.000 norske kroner i gjennomsnitt for en vanlig enebolig. Det er ikke bare tilskudd, gunstige lån og besparte energikostnader som er nøkkelen til suksessen for Minenergie.
– Høyere komfort og en høyere verdi på boligen er noe mange tar i betraktning når de velger en bolig med Minergie-standard sier Franz Beyeler.


På Minergies hjemmeside finner du en database med noen utvalgte Minergie-bygg i Sveits