Pay as you save – britisk finansieringsmodell for energieffektivisering av eksisterende boliger

Våren 2010 lanserte den sittende britiske regjeringen strategien «The Green Deal». Et av tiltakene i strategien er «Pay-as-you-save» som skal sørge for energieffektivisering av 440.000 boliger i året.

Strategien «The Green Deal» er basert på Storbrittanias mål om å redusere klimagassutslippene med 80 prosent innen 2050 basert på utslippene i 1990. Målgruppen for satsingen er private husholdninger og innen 2025 har den britiske regjeringen kalkulert med at 14 millioner hjem skal ha fått utført tiltak som etterisolering av vegg eller loft, eller et mer energieffektivt oppvarmingsssystem finansiert via «The Green Deal». 75 prosent av midlene skal øremerkes til tiltak som fører til reduksjon i klimagassutslippene, mens de resterende midlene øremerkes til tiltak for husholdninger som kan få en mer behagelig innetemperatur.

Modellen med «Pay as you save» fungerer slik at energiselskaper, banker og andre aktører gis mulighet til å låne ut penger til energieffektiviserende investeringer i britiske hjem Dette tiltaket forutsetter at «oppgraderingene” faktisk resulterer i lavere energikostnader for forbrukeren, slik at de pengene som spares kan brukes til å betale for oppgraderingene. Erfaringene med modellen ble lagt presentert frem under Cecodahs seminar «Innovate to renovate» under Sustainable Energy Week i Brussel i juni

Richard Baines direktør i Sustainable Development, i Black Country Housing Group mener at "pay as you save-modellen" at gjør energieffektisering gjennomførbart for alle deler av befolkningen.

Vanskeligstilte skal prioriteres

-Det er viktig at huseierne ikke opplever tiltakene som en ekstra økonomisk belastning, derfor skal de månedlige nedbetalingene på investeringen være lavere enn de månedlige innsparingene, sier Richard Baines direktør i Sustainable Development, i Black Country Housing Group. Dette gjør at tiltak for energieffektivisering er gjennomførbart for alle deler av befolkningen, fortsetter Baines.

Den årlige rammen for modellen er på 1,3 millarder pund. Tidligere i år uttalte visestatsminister Nick Clegg at 540 millioner av den årlige rammen skulle prioriteres til de aller mest vanskeligstilte husholdningene. Den britiske regjeringen mener at omtrent 180.000 vanskeligstilte husholdninger vil få nytte av dette tilbudet årlig.

For å kunne tilby finansieringspakken og utføre energieffektiviseringstiltak er det utarbeidet egne kriterier for bedrifter og omtales som «Green Deal- providers». En «provider» skal legge frem en plan for energieffektiviseringen til huseieren . Planen beskriver de økonomiske betingelsene, og skal også garantere for at kostnadene av tiltak og installasjoner tilpasses besparelsene som tiltakene for energieffektiviseringen gir.

-I forhold til leiemarkedet er det noen utfordringer som vi står overfor. Ordningen har blitt kritisert for at offentlige midler er med på å øke leieinntektene for utleiere av boliger. I tillegg er også leietakernes holdninger til energibruk en utfordring, spesielt når det er eieren som står for betalingen av energiutgiftene, sier Richard Baines.

Utfordret på områdeprogrammer

Black Country Housing Group har blitt utfordret av regjeringen i Storbritannia på oppgraderingsløsninger for større områder, der flere huseiere inngår avtale om felles tiltak. Et boligområde i Tipton oppført i mellomkrigstiden ved Birmingham er under utredning for oppgradering, og Black Country Housung Group er i ferd med å utarbeide et konsept for konstnadseffektiv oppgradering av området.
-Grundig datainnsamling og planlegging er stikkordene for at prosjektet skal bli en pilot for kostnadseffektiv oppgradering, sier Richard Baines.