Danmark: Bedrifter satser på rehabiliteringskonsepter

Dansk byggeri, Energistyrelsen og foreningen for boligeiere (Boligus) har inngått et samarbeid med 6 håndverkerbedrifter om et konsept som skal sørge for en enklere og mer effektiv rehabiliteringsprosess til energieffektive boliger. Konseptet har fått navnet OneStop Energi.

Formålet med konseptet er å gjøre en rehabiliteringsprosess enkel for boligeieren, ved at en prosjektleder har totalansvaret for rehabiliteringen som sørger for dialogen med kunden og håndverkerne. Det er Dansk byggeri og Energistyrelsen som står bak konseptet og de vil imøtekomme danske boligeieres ønske om mer hjelp til energirehabiliteringer som de skal få med bedre veiledning fra en utdannet energiveileder i håndverkerbedriften.

Skal sørge for flere energirehabiliteringer
Forventningen er at OneStop-konseptet skal sørge for flere og mer ambisiøse energirehabiliteringer, men erfaringene vil også være nyttige i forbindelse med implementeringen av den danske regjeringens næringsstrategi «Vækstplan DK» som ble lansert i februar 2013. Strategien skal gjøre det mer attraktiv å etablere bedrifter i Danmark og redusere omfanget av at arbeidsplasser som forsvinner ut av landet. Både Dansk Byggeri og Energistyrelsen håper at konseptet skal sørge for oppblomstring i den danske byggenæringen, ved at danske boligeiere energirehabiliterer sine hjem.

-For energistyrelsen er det viktig at boligeierne får tilgang på gode leveranser av energirehabiliteringer. Vi håper at OneStop Energi blir tatt godt i mot, slik at vi kan få igangsatt flere energirehabiliteringer. Samtidig vil konseptet gis oss nyttige erfaringer til videreutvikling av «Grøn Boligkontrakt», som inngår i regjeringens Vækstplan DK, sier chefskonsulent Lars Korsholm fra Energistyrelsen i en pressemelding.

Med en Grøn boligkontrakt skal boligeieren få fradrag på skatten med 15.000.- DK pr. person over 18 år i husstanden ved energirehabiliteringer. Dette er en ordning som i første omgang varer frem til utgangen av 2014.

Bistand til lån og finansiering
OneStop Energi oppstod som en følge av en undersøkelse som ble gjennomført av Dansk Byggeri som viste at boligeierne bruker sine faste håndverkerbedrifter i forbindelse med energirehabiliteringer, og som de også spør om råd i forbindelse med forbedringer av boligenes .

-Når nå flere bedrifter i Danmark satser utelukkende på energirehabiliteringer vil de få konkurranse om disse oppdragene. Alle håndverkerbedrifter i Danmark må nå tilpasse seg denne realiteten ved å skaffe seg den nødvendige kompetansen for å gjennomføre slike totale energirehabiliteringer. Med dette konseptet får boligeieren nå en prosjektleder som skal gi en tilstandsanalyse av boligen og redegjøre for mulighetene for forbedring, fulgt opp av en byggeplan og et prisoverslag. Bedre kan det ikke gjøres, sier direktør Michael H. Nielsen i Dansk Byggeri.

Prosjektlederen fra OneStop Energi kan også hjelpe til med å kartlegge mulighetene for tilskudd fra forskjellige energiselskaper og sørge for bistand til lån i en bank.

De seks håndverkerbedriftene som er valgt ut til konseptet i første omgang skal ha den nødvendige kompetansen for gjennomføring av slike oppdrag, med en energiveilederutdannelse som Dansk Byggerig og Energistyrelsen har tilrettelagt sammen med Teknologisk Institutt i Danmark.

Michael H. Nielsen, direktør i Dansk Byggeri tror OneStop-konseptet vil bidra til flere og bedre energirehabiliteringer. Foto: Ricky John Molloy/Dansk Byggeri

-Dansk Byggeri og Energistyrelsen er enige om at OneStop-konseptet kan bane vei for et nytt og bærekraftig marked som fører til flere og bedre energirehabiliteringer og vil være et ekstra bidrag til den danske klima- og energistrategi. Sideeffekten er et stort marked som kan sørge for flere oppdrag for byggenæringen, sier Michael H. Nielsen (bildet)

Energilandsbyer på Sjælland
På Sjælland har lignende prosjekter eksisterert siden 2011. Energiklyngecenter Sjælland startet opp som et forsøksprosjekt på bakgrunn av en regional innstas om å etablere energilandsbyer i samarbeid med kommunene på Sjælland. Energilandsbyene er små lokalsamfunn som ønsker å gjøre en innsats for klimaet. I samarbeid med kommunene arrangerer lokale ildsjeler arrangement og aktiviteter som skal inspirere innbygerne mot en mer bærekraftig hverdag. Energilandsbyenes fokus har vært forskjellig, men en landsby har fokusert på energirehabiliteringer.

-De spurte seg hvor bør huseieren starte, hva bør man prioritere og kan man stole på at de lokale håndverkerne kommer med de nyeste og beste løsningene? Boligeierne ga uttrykk for at energirehabiliteringer var komplekse bestillinger samt at de var vanskelig å få finansiert. Energiklyngecenter på Sjælland tok deretter initiativet til å invitere lokale håndverkerbedrifter til en workshop som munnet ut i at seks håndverkerbedrifter etablerte EnergiteamDanmark som skulle imøtekomme de utfordringene beboerne i landsbyen hadde. Målet var en helhetsorientert og enkel løsning for boligeierne, sier Sara Edske Møller, klyngekonsulent i Energiklyngecenter Sjælland.

EnergiteamDanmark samarbeider med Sydbank, Danske Bank og RealkreditDanmark om finansiering av energirehabiliteringer.