Nederland: Høyere salgspris og kortere omsetningstid for grønne boliger

Boligkjøpere i Nederland er villige til å betale mer i pris for boliger med et godt energimerke. Disse boligene selges også fortere enn andre boliger.

Dette viser en undersøkelse utført av Dirk Brounen ved Erasmus University i Nederland. Brounen har studert nærmere 340.000 boligsalg i perioden fra januar 2008 til desember 2010, hvorav omtrent 50.000 boliger ble energimerket. Energimerking av boliger er ikke fullt ut obligatorisk i Nederland, da boligselgerne kan fraskrive seg dette såfremt ikke boligkjøperen ber om dette. Frem til nå er det få erfaringer med innføringen av energimerkeordningen i Europa og hvilken effekt denne har hatt for boligprisene og omsetningshastigheten. Årsaken ligger i at mange medlemsland brukte lang tid på å innføre ordningen.

I Nederland ble energimerkeordningen introdusert i januar 2008, som en av de første landene i EU. Energibruk i boliger er et viktig for nederlandske husholdninger. Gjennomsnittlig energikostnader for en nederlandsk husholdning var 152 euro i måneden i 2009, med en forskjell på 105 euro for de mest energieffektive og 231 euro for de mest ineffektive. For mange husholdninger utgjør energikostnadene nesten halvparten av de månedlige boligkostnadene.

Resultatene fra undersøkelsen viser at om selgeren velger å energimerke boligen er uavhengig av kvaliteten på boligen. Vanlige boliger, bygget etter krigen og i løpet av syttitallet og åttitallet, som ligger i områder med høy fortettingen og husholdninger med lave inntekt har større sannsynlighet for å bli energimerket. Undersøkelsen viser også at tykkelse på isolasjon eller boligens oppvarmingssystemer ikke har noen betydning for om boligen blir energimerket.

3 prosent høyere salgspris for grønne boliger
Undersøkelser fra hele perioden mellom januar 2008 og desember 2010, viste at boliger med a,b, eller c-merket oppnår 3 prosent høyere salgspris enn de andre boligene. I 2008 oppnådde slike boliger 3,6 prosent høyere salgspris enn gjennomsnittet, men sank noe de to siste årene. Gjennomsnittsprisen for en bolig i Nederland var i perioden 231.000 euro, som gjør at prisforskjellen mellom grønne boliger og de resterende utgjør ca 7000 euro i gjennomsnitt. Boliger med energimerke A hadde 10 prosent høyere salgspris enn gjennomsnittsboligen som har en energikarakter D, mens boliger med energimerke G ga ca 5 prosent lavere salgspris enn gjennomsnittet.

Dirk Brounen har også sammenlignet de kapitaliserte energikostnadenes nåverdi for en bolig med energimerke A over en 12-års periode vs. en bolig med energiklasse G. Brounen har beregnet at gevinsten for å velge en A-merket bolig utgjør 16.000 euro over 12 år, som som er en kostnad som utgjør 7,2 prosent av den gjennomsnittlige boligsalgsprisen. Det at boliger med energimerke A gir 15 prosent høyere pris enn energimerke G, mener Brounen at energimerket betyr mer enn selve energisparingen, som boligens generelle høye kvalitet og bedre komfort.

Grønne boliger har kortere omsetningstid
- Undersøkelsen viser også at boliger som er energimerket er ute til salg 23 dager kortere enn boliger som selges uten energimerke, og er de energimerket med a,b eller c selges de enda fortere. Folk vil både betale mer for grønne boliger, og de selges i løpet av en kortere periode. Grønne boliger er ikke bare sparsommelige, de kan også skape fortjeneste, sier Dirk Brounen.

I undersøkelsen har Brounen hatt tilgang på 344.000 boligers tekniske data, energimerkedata, informasjon om nabolaget, energiregninger for perioden 2006 – 2007 og hvordan beboerne i gitte område stemmer politisk. 

EU-kommisjonen la nylig frem en rapport over erfaringer med implementeringen av bygningsenergidirektivet i alle medlemslandene, i tillegg til Norge og Kroatia. Du finner en oversikt her.