Må rehabilitere ett hus i minuttet frem til 2050

Om Storbritannia skal redusere klimautslippet med 80 prosent innen 2050 må vi rehabilitere ett hus i minuttet til passivhusnivå – Om ikke dette skjer må vi tredoble tilgangen på energi, sier Bruce Tofield som er ansvarlig for BuildWithCares aktiviteter ved universitetet i East Anglia

Build with CaRe er et partnerskap mellom 5 land der ambisjonen er å skape markedsgjennombrudd for bygg med lite energibehov og lavt CO2 utslipp. Prosjektet har samlet aktører i Nordsjø-regionen som skal avdekke barrierer for endring, identifisere positive drivere for endring og stimulere til læring og samarbeid på tvers av landegrensene. I samarbeidet deltar Belgia, Tyskland, Nederland, Sverige og Storbritannia. Sverige og Tyskland blir sett på som forbilder i arbeidet med energieffektivisering i bygg og erfaringene derfra gir nå effekt i England. 

EUs reviderte bygningsenergidirektiv fremhever at energieffektivisering i bygg er den mest kostnadsbesparende metoden for å redusere energibruken og for fortsatt kunne beholde en høy økonomisk aktivitet. Energieffektivisering hjelper også mot klimaforandringer, energisikkerhet og konkurransedyktigheten i europeisk økonomi.

Dr. Bruce Tofield, University of East Anglia

Behov for økt samarbeid på tvers av landegrensene

I direktivet trekkes også behovet frem for et tettere og bedre samarbeid mellom medlemslandene. Gjennom implementering av direktivet i de ulike medlemslandene sammen med strategier på europeisk nivå, vil medlemslandene lære av andres suksesshistorier og feil, som igjen vil føre til spredningen av den beste praksis.

- Dette er hva Build with CaRe er i ferd med å oppnå, men det er behov for å øke tempoet i det tverrnasjonale samarbeidet, sier Tofield.

Tofield trekker frem Tyskland som et eksempel på hvordan det kan gjøres. Tyskland vil innen 2020 har redusert sitt energiforbruk med 20 prosent, og ligger an til 50 prosent redusert energiforbruk i 2050. Det er et behov for å doble rehabiliteringsraten fra 1 prosent til 2 prosent.

- Oppgaven til resten av EU-landene er å ta lærdom av Tyskland og Sverige som har fått opp en rekke gode prosjekter i passivhusstandard både ved rehabilitering og nybygging, sier Tofield.

- Passivhus er løsningen, også for rehabilitering

- Passivhus er en europeisk innovasjon som kan skape positiv markedsendring for redusert energibruk, vi må omfavne passivhuset. Alle nye hus må bygges etter passivhusprinsippet, det samme bør alle hus som rehabiliteres. Passivhuset vil også være løsningen på det økende problemet med fuel poverty, sier Tofield.

Tofield trekker også frem problemet med rehabiliteringer som ikke er ambisiøse nok, og som vil være et hinder for fremtidige rehabiliteringer.

- Hvis man ikke når et høyt nok nivå ved rehabilitering nå vil dette forhindre fremtidige rehabiliteringer, da dette skaper mer problemer og økte kostnader i forhold til at man gjennomfører en skikkelig rehabilitering i første omgang, sier Bruce Tofield.

Storbrittanias største passivhussatsing i Norwich – tar lærdom av Passivhuscentrum i Sverige

Broadland Housing Association er nullprofit-organisasjon som skal fremskaffe boliger i East Anglia, modellen kan sammenlignes med et boligbyggelag. Utenfor Norwiches hjemmebane Carrow Road skal ett av Storbrittanias første og største passivhusprosjekter med 280 boliger bygges på parkeringsplassen utenfor fotballbanen. De skal også opprette et eget passivhus-treningssenter etter modell fra Passivhuscentrum i Alingsås.

- Vi var på besøk hos Passivhuscentrum i Alingsås utenfor Gøteborg og fikk en innføring i passivhuskonseptet. Ideen om å opprette et eget passivhuscentrum i Norwich er på trappene, sier Andrew Savage, executive director i Broadland Housing Group.
EU lanserer ny handlingsplan for revidert bygningsenergidirektiv