Lenker til internasjonale fagmiljø

det svenske flagget

Sverige

Passivhuscentrum i Alingsås like utenfor Gøteborg i Sverige er en ressurs for passivhusmarkedets aktører: politikere, byplanleggere, byggherrer, entreprenører og konsulenter. Passivhuscentrum jobber for å være sentrum i et nettverk for energieffektive boliger mellom markedet og forskningen. Utstillinger, informasjonsspredning, utdanning, rådgiving og studieturer er organisasjonens hovedaktiviteter. Borettslaget Brogården i Alingsås var det første og største rehabiliteringsprosjektet til passivhusstandard i Norden. På nettstedet kan du lese mer om Brogården.

Les mer på nettsiden:http://www.passivhuscentrum.se/

Belgias flagg

Belgia

Passiefhuisplatform i Belgia er en organisasjon som jobber for å øke kunnskapen om passivhus. De har vært sterkt medvirkede til dagens satsing på passivhus i Belgia. Informasjonsspredning, kursing av arkitekter og konsulenter er i tillegg et viktig satsingsområde. For å skape bred oppmerksomhet rundt temaet har Passiefhuis-platform arrangert konferanser med tilhørende utstillinger og de utgir tidsskriftet be.passive.

Organisasjonen er bygd opp ved hjelp av medlemskap fra både offentlige og private aktører som bidrar med 30 % av finansieringen for organisasjonen.

Les mer på nettsiden: http://www.pixii.be/

Danmarks flagg

Danmark

Passivhus.dk gir råd og informasjon om bygging av passivhus og lavenergiboliger i Danmark

Les mer på nettsiden: http://www.passivhus.dk/

 

Irlands flagg

Irland

Scandinavian Homes Ltd sprer kunnskap om bygging av passivhus i Irland

Les mer på nettsiden http://www.scanhome.ie/

 

Tysklands flagg

Tyskland

Passive House Institute i Darmstadt arbeider med forskning og utvikling av energisystemer i boliger. Instituttet har en lang historie og er ledende i utviklingen av passivhuskonsepet i Europa. I Darmstadt finner man et av de første passivhusene i Europa som ble bygd i 1990.

Les mer på nettsiden: http://www.passiv.de

 

Skottlands flagg

Skottland

SPCH, Scottish Passive House Centre gir profesjonell rådgiving om bygging av passivhus og sertifiserer skotske passivhus.

Les mer på nettsiden: http://www.sphc.co.uk/

 

Englands flagg

England

Passive House Solutions LTD bistår med rådgiving og kunnskap om bygging av passivhus.

Les mer på nettsiden: www.passivhaus.org.uk

 

Østerrikes flagg

Østerrike

Energiinstitut Vorarlberg gir råd om bygging av passivhus i Vorarlberg-regionen i Østerrike. I regionen har det siden 1. januar 2007 vært krav om at alle offentlige nybygg skal bygges etter den tyske passivhusstandardern.

Les mer på nettsiden: www.energieinstitut.at