EU lanserer nytt direktiv for energieffektivisering

22. juni lanserte EU-kommisjonen et nytt EU-direktiv for energieffektivisering. Målet om å redusere energibruken med 20 prosent innen 2020 ser ikke ut til å oppnås med mer enn 10 prosent. Ett nytt sett med tiltak er derfor foreslått for å bringe arbeidet med energieffektivisering tilbake på riktig spor.

Kommisjonen presenterte en handlingsplan for revidert bygningsenergidirektiv 8. mars i år. Energieffektiviseringsdirektivet har tatt til seg mange av tiltakene presentert i handlingsplanen, hvilket gjør tiltakene forpliktende i handlingsplanen. Rent juridisk er energieffektiviseringsdirektivet koblet på eksisterende direktiver for kraftvarme- og energisalg som igjen omhandler energieffektivisering, energiforsyning og energiforbruk.

-Forslaget tar sikte på at vår bruk av energi i vårt daglige liv blir mer effektiv og blir med på å hjelpe innbyggere, offentlige myndigheter og næringen for å bedre håndtere sitt energiforbruk, som også bør føre til reduserte strømregninger. Dette skaper også et viktig potensial for nye arbeidsplasser i hele EU "sier Günther Oettinger, EUs-kommissær med ansvaret for energi. (bildet)

Kommisjonen har seks hovedforslag i det nye direktivet:

Juridisk forpliktelse til å etablere energispareordninger i alle medlemsland Energiselskapet vil bli pålagt å spare hvert år 1,5 % av sitt energisalg, etter volum ved å støtte implementering av enøk-tiltak som å forbedre effektiviteten av varmesystemet, bytte vinduer eller isolere tak. Alternativt kan medlemslandene innføre andre tiltak hvis de har en lignende effekt.

Det offentlige skal gå foran. Det offentlige skal være drivere for anskaffelser av energieffektive produkter og tjenester. De skal også sørge for å redusere energibruken i egen bygningsmasse å rehabilitere minst 3 prosent av sitt totale gulvareal i året. Etter rehabiliteringen skal bygget være av de 10 prosent mest energieffektive i bygningsmassen i landet.

Forbrukerne skal få enkel og gratis tilgang på data om eget energiforbruk.

Det skal innføres incitamenter slik at bedrifter kan analysere energiforbruket og kan bruke den mest tilgjengelige teknologi og den beste praksis. Store bedrifter må gjennomføre analyser av eget energiforbruk for å indentifisere hvor man kan redusere energiforbruket.

Effektiviteten av energiproduksjonen skal økes. Medlemslandene skal utarbeide nasjonale varme- og kjøleplaner som grunnlag for fornuftig planlegging av effektiv infrastrukturanlegg til opp¬varming og kjøling inklusive gjenvinning av spillvarme.

Det skal oppnås effektivitetsgevinster ved at nasjonale energimyndigheter tar kriterier for energieffek-tivitet i betraktning i beslutninger i forbindelse med godkjennelse av takst på strøm.