EU-kommisjonen går for 30 % energieffektivisering innen 2030

EU-kommisjonen foreslo i slutten av juli å redusere energibruken med 30 % innen 2030 sammenlignet med 2005-nivå. Ambisjonen i det opprinnelige forslaget var 40 %. Kommisjonen mener målet fortsatt er ambisiøst, men også oppnåelig.

Nå er det opp til medlemslandene å ta stilling til forslaget før det skal avgjøres i Det Europeiske Rådet i Oktober. Det skal være den økte spenningen mellom Europa og Russland som igjen har satt spørsmålet om energisikkerhet på dagsorden blant politikerne i Europa. I løpet av den siste tiden har både EU-parlamentarikere og organisasjoner understreket at mer energieffektivisering vil redusere Europas avhengighet av russisk gass.

EUs kommisær for energipolitikk Günther Oettinger er fornøyd med vedtaket fra kommisjonen og tror de reduserte ambisjonene for 2030 har en bedre sjanse for å få gjennomslag i Det Europeiske Rådet, noe som tyder på at et høyere mål trolig ville blitt avvist, skriver EurActiv i en pressemelding.

-Jeg er glad for at kommisjonen stemte enstemmig på et forslag til 30 % energieffektivisering, sier Günther Oettinger, EUs kommisær for energipolitikk.

I forkant av kommisjonens kunngjøring uttrykte Frankrike og Tyskland støtte til forslaget om 30 % energieffektivisering som har vært medvirkende til kommisjonens endelige forslag. Krisen i Ukraina/Russland har ført til tettere kontakt mellom Kommisjonen og medlemslandene i dette spørsmålet. –Temaet har vært diskutert intenst i det siste, men dette er altså tallet vi fremmer for Det Europeiske Rådet. Dette er noe man kan støtte politisk og ikke minst sette som et bindende mål, sier Oettinger.

Mens medlemslandene forventes å stemme ja til forslaget er det et annet spørsmål hvorvidt det skal være bindene eller ikke.

Flere har reagert negativt på de reduserte ambisjonene fra Kommisjonen, både parlamentsmedlemmer og næringsaktører. Tidligere i år ga Europaparlamentet sin støtte til Kommisjonens opprinnelige forslag til 40 %.

-Blottet for ambisjoner
En av de største kritikerne til de reduserte målene fra Kommisjonen har vært Claude Turmes fra Europaparlamentet som ledet arbeidet med energieffektiviseringsdirektivet.

-Kommisjonens forslag til energieffektivisering er blottet for ekte ambisjoner. Det er heller ikke kostnadseffektivt og vil forlenge Europas avhengighet av energiimport fra Russland og andre upålitelige aktører, sier Turmes i en pressemelding. Turmes setter sin lit til landsmann og kommende EU-president Jean-Claude Juncker fra Luxembourg som har signalisert større ambisjoner på energieffektivisering.

Claude Turmes representerer partiet Grønn Energi fra Luxembourg i Europaparlamentet.

-I strid med anbefalingene
Også den europeiske byggenæringen er skuffet over de reduserte ambisjonene fra Kommisjonen. Lederen av EuroACE (European Alliance of Companies for Energy Efficiency in Buildings) mener forslaget er i strid med anbefalingene fra erfaringsbasert forskning.

-Dette samsvarer ikke med det markedet ønsker, det borgerne ønsker og det kommisjonen opprinnelig foreslo. Kommisjonen går imot de fordelene ambisiøs energieffektivisering gir, sier generalsekretær Adrian Joyce fra EuroACE i en pressemelding.

Nå skal altså medlemslandene ta stilling til forslaget før saken skal avgjøres i det Europeiske Rådet i løpet av oktober.

Les mer på Kommisjonens nettsider.

av Birger Jensen