Energieffektive boliger for framtiden – en håndbok for planlegging av passivhus og lavenergiboliger

Denne håndboka er et forsøk på å gi de som skal planlegge og bygge lavenergiboliger og passivhus et verktøy for å ta de riktige store grepene som bygningsform og byggesystem, men også de riktige små detaljene som konstruksjonsløsninger og valg av komponenter. Målet er boliger med høy kvalitet, meget god bokomfort og lavt energibehov, som skaper varige verdier i hele boligens levetid

Denne håndboka er et resultat av et samarbeid mellom Husbanken, Enova og Sintef som startet i det norske prosjektet Kostnadseffektive lavenergiboliger og med deltagelse i det internasjonale prosjektet IEA SHC Task 28/ECBCS Annex 38 Sustainable Solar Housing. Gjennom disse prosjektene som pågikk i perioden 2000-2005 ble vi kjent med "superlavenergiboliger", også kalt passivhus, med ekstremt lavt målt energiforbruk. Erfaringene fra disse byggene, særlig i Tyskland, Østerrike og Sverige, ble brukt til å initiere en rekke forbildeprosjekter på lavenergiboliger i Norge. 

Håndboken brukes under kurset: Hvordan prosjektere og bygge lavenergiboliger, passivhus og nullenergihus ved NTNU og ble revidert i 2012.