Historisk søkning til byggfagene

På Blakstad vgs i Froland er det historisk mange som har søkt til byggfagene som førstevalg neste skoleår. I tillegg har nær 90 prosent av byggfagelevene sikret seg lærlingplass fra høsten 2010. Vi har snakket med tre av avgangselevene.

Denne våren har de gjort noe ingen andre byggfagelever i Norge har gjort før dem – bygget passivhus. På oppdrag fra Froland kommune har de reist to hus etter framtidens passivhuskrav sammen med medelevene på byggteknikk VG2. Det har nye elever og byggebransjen lagt merke til.

Ble beordret tilbake til skolen
- Jeg var på første utplasseringsperiode hos Beråsen Bygg i Tvedestrand i januar, men ble beordret tilbake til skolen etter bare tre uker for å lære mest mulig om passivhusbygging. Det forteller Åge Mathias Ellefsen (17) som skal jobbe som lærling i samme firma etter sommerferien.

Han er blant de 37 av totalt 42 byggteknikk elevene ved Blakstad vgs som har sikret seg lærlingplass fra høsten 2010.


Fra venstre: Åge Mathias Ellefsen, Ørjan Hurv, Ole Emil Pedersen foran byggeplassen i Froland. Foto: Husbanken

- Det blir jo nye forskrifter etter hvert, og da er det bra for bedriftene å ha noen som kan noe om det, sier 17-åringen som føler han har vært på jobb når han har vært med å bygge passivhus.

Har vært med på noe stort
Ørjan Hurv (17) gjennomførte utplasseringen på normal tid hos Skanska entreprenører i Arendal hvor han også har fått lærlingplass.

- Jeg fikk plassen fordi arbeidsgiveren er interessert i passivhus kompetanse, sier han og får støtte fra Ole Emil Pedersen (18). Han har vært utplassert hos Bøylestad Moen i Froland, og de har spurt mye og vært veldig interessert i passivhusene.

Alle tre opplever at de har vært med på noe større og mer seriøst når de har bygget passivhus det siste skoleåret. Det har vært veldig virkelig å jobbe på en byggeplass, og de glemmer litt at de faktisk har vært på skolen.

VG2 elevene startet året med HMS kurs og stilasbygging før de fikk innledende teori om passivhus. Lærerne som selv hadde vært på skolebenken om temaet, hadde et stort fokus på absolutt tette hus og hvor viktig det er å være nøye med en gang.

- Det er positivt å lære å være nøye som lærling før vi går ut i arbeid, sier guttene. Det viktigste de har fått med seg fra siste skoleår er ingen hull i plasten (utvendig vindtetting), tykke vegger og mye isolasjon.

Veldig mange lærlingkontrakter i år
Kjell Jensen er leder for opplæringskontoret for byggfagene i Aust-Agder (OKAB). Han sier lærlingtallene på Blakstad er veldig høye i år.

- Det ser veldig bra ut i år. Nesten alle har fått plass, og det er sjelden formidlingen har gått så bra. De få som ikke har fått plass sliter med høyt fravær, sier han.

Jensen tror årsakene er større optimisme i bransjen og dermed større opptak av lærlinger i motsetning til i fjor under finanskriseåret. I tillegg begynner Blakstadmodellen å bli bedre kjent rundt omkring.

- Noen bedrifter er veldig oppegående og har fulgt med i timen. De har bevisst sikret seg elever for å satse mer på miljøvennlig bygging framover. Men mange har ikke fulgt frokostmøtene på Blakstad og henger etter de andre. Det handler nok mye om mangel på bevissthet og tid, sier OKAB-lederen.


Her inspiserer rektor Nils-Inge Øyna (nr to fra venstre) og assisterende rektor Aadne G. Sollid byggeplassen den dagen hus nummer to ble satt opp. Til venstre faglærer Sigurd Ødegård. Foto: Husbanken

Rekordmange søkere med byggfag som førstevalg
Blakstadmodellen har gjort skolen mer attraktiv overfor potensielle elever. Det tror assisterende rektor Aadne G. Sollid og sikter til søkertallene for kommende skoleår.

- Bort imot alle søkere til byggfagene i 2010/2011 er primærsøknader. Det betyr at veldig mange har satt Blakstad vgs og byggteknikk som førstevalg, og det har aldri hendt før, sier Sollid.

Han tror dette sprer seg ved at ungdommene snakker sammen og med foreldrene siden mange av elevene har en byggfaglig person i familien som påvirker yrkesvalget.

- Årets kull som er ferdige nå holder veldig høy kvalitet. Blakstadmodellen har skapt stor interesse og motivasjon blant elevene som er veldig viktig i inngangen til arbeidslivet. Det er ikke overraskende at så mange som 90 prosent av dem har fått lærlingplass før ferien, sier han.

Den assisterende rektoren lover at alle elevene neste skoleår skal være med å bygge passivhus til de fire småhusene i Nidelvvegen står ferdige. Etter det regner han med at nye framtidsrettede oppdrag er på plass.

- Vi vil bygge videre på den posisjonen som Blakstadmodellen har gitt oss, og vi skal jobbe for flere oppdrag innen miljøvennlig bygging og ikke minst restaurering i årene framover. Med 25.000 verneverdige bygg langs kyststripa vil mange av elevene våre jobbe med oppgradering og energikrav når de kommer ut i arbeid. Det vil vi forberede dem på, sier Sollid.

Blakstad vgs har fått flere interessante henvendelser fra bransjen og kommuner om mulig samarbeid. Blant annet er de i dialog med Ugland Industrier i Grimstad om et mulig samarbeid rundt opplæring og miljøvennlig bygging.


Slik så det ut på tomta tre uker før elevene tok sommerferie. De to første husene er reist og tettet og skal etter planen stå ferdige i november 2010. Foto: Husbanken