Passivhuskunnskap ga lærlingeplass

Raymond Johansen (18) lærte å bygge miljøhus i et pionerprosjekt på Blakstad videregående skole. Det gav ham jobb som lærling og kvalitetsassistent i Kruse Smith Entreprenører i Arendal.

Prosjektet er unikt i skolesammenheng og nå vil Lavenergiprogrammet og Husbanken spre kunnskapen videre.

Kunnskap om fremtidens byggekrav er det ikke mange byggfagelever i Norge har på CV-en sin. Det har kommet godt med i den nye jobben til Raymond Johansen (18). Han kan mye som de erfarne kollegene ikke har lært enda, og det vet bedriften å benytte seg av. 

Lærling Raymond Johansen (t.v.) og kvalitetssjef Rune Tveit Gundersen i Kruse Smith Entreprenører foran leilighetene de bygger i Arendal. Foto: Husbanken

Sikrer kvaliteten

- Han er nøye med gjennomganger og tetting og følger godt med på rørleggerne og elektrikerne så de ikke slurver. Selv om dette prosjektet bygges som dagens minstekrav med energiklasse B, oppnår vi gode tetthetstall, takket være blant andre Raymond. Det sier Rune Tveit Gundersen, kvalitetssjef hos Kruse Smith.

Blakstadmodellen

Raymond er én av 50 elever fra Blakstad videregående skole i Aust-Agder som de to siste årene har vært pionerer i et unikt og fremtidsrettet byggeprosjekt. Elevene har hatt passivhus på timeplanen. Det vil si at de har lært å bygge tette, godt isolerte og ventilerte hus med et lavt energibehov, noe som ventes å være kravet til alle nye bygg i 2017. I tillegg har boligene full universell utforming. Prosjektet heter Blakstadmodellen og er et samarbeid mellom byggherre Froland kommune, ansvarlig entreprenør Blakstad videregående skole, Husbanken, Universitetet i Agder og BGM Arkitekter AS.

Se den ferske dokumentarfilmen (14 min) og les mer om Blakstadmodellen.

Historien

Pilotprosjektet i Froland startet med at kommunen hadde behov for kommunale utleieboliger til mennesker i en vanskelig bosituasjon. Samtidig trengte bygdas nest største arbeidsplass, Blakstad videregående skole nye oppdrag til to byggfagklasser, samt et bedre rykte i byggebransjen.

Nå to og et halvt år etter får kommunen rimelige småhus med høy kvalitet, og skolen har spennende oppdrag frem til 2013 i første omgang. Lærerne har fått et skikkelig kompetanseløft, mer motiverte elever, dropouten ved byggfaglinjen er halvert, og bransjebedriftene konkurrerer om de beste lærlingene. Prosjektdeltakernes erfaring fra Blakstadmodellen er etterspurt rundt om i Norge.

Raymond Johansen tetter rundt vinduene med spesialtape mens instruktør Øyvind Nilsen ser hvordan det skal gjøres. Foto: Husbanken

Rollebytte