Mandal vgs skal bygge ni passivhus for kommunen

Elevene ved Mandal videregående skole er i gang med det andre av i alt ni passivhus på oppdrag fra kommunen. Det unike prosjektet vil engasjere totalt 200 byggfag elever som blir ekstra attraktive lærlinger i bransjen etterpå.

Prosjektet har fått navnet «Miljøhus - en soleklar start». Sisteårselevene ved byggteknikk på Mandal vgs skal bygge ferdig 1-2 hus hvert skoleår noe som betyr et engasjement over 4-5 år for den videregående skolen. De miljøvennlige passivhusene bruker 70 prosent mindre energi til oppvarming enn hus bygget etter dagens spesifikasjoner.

Slik ser arkitektkontoret Bengt Michalsen AS for seg at småhusene skal se ut.

- Dette er et unikt prosjekt som vil engasjere så mye som 45 elever ved tømrer- og elektrolinjene hvert år i byggeperioden. Resultatene fra Blakstadmodellen i Aust-Agder er meget positive både på elevenes motivasjon, reduksjon i dropout, økt interesse for lærlingene og en mer populær byggfaglinje. Vi har også opplevt positive effekter etter oppstarten i 2010, sier Anne Synnøve Sundsteigen, avdelingsleder ved Mandal vgs.

En god nyhet

Mandal kommune er bestiller og byggherre, og Mandal videregående skole er entreprenør med byggeansvar. «Miljøhus – en soleklar start» betyr at mennesker som har utfordringer på boligmarkedet skal få en ny og verdig start i kommunens kanskje mest moderne boliger.

- Dette er en god nyhet for mange som står på venteliste til kommunal utleiebolig i Mandal. Samtidig får kommunen miljøvennlige kvalitetsboliger til en rimelig pris. Det er ekstra gøy at prosjektet engasjerer skolen og gir den et ordentlig kompetanseløft, sier ordfører Alf G. Møll.

Fakta om «Miljøhus – en soleklar start»

  • Et samarbeid mellom Mandal kommune, Mandal videregående skole, Husbanken Region sør, Universitetet i Agder (UiA) og arkitekt Bengt G. Michalsen.
  • Byggebransjen i området vil bli invitert til frokostmøter med befaring for å lære om passivhus.
  • Alle de ni husene blir cirka 45 m² store med ett eller to soverom.
  • Prosjektet deles i tre byggetrinn, og for å bygge tørt skal arbeidet foregå under telt på tomta.
  • Grunnarbeidet gjøres i desember-januar 09-10, og byggingen av det første huset ventes å starte i februar og stå ferdig i løpet av 2012.
  • De andre åtte husene må gjennom en mindre reguleringsendring før de kan påbegynnes.
  • Passivhus er godt isolerte og tette hus med og naturlige oppvarmingskilder, for eksempel solfangere. Det stilles høye krav til tetthet og nøyaktighet av håndverkerne. Årsforbruk på strøm til oppvarming blir kun 950 kWh per bolig.
  • Universell utforming er hus tilrettelagt for rullestolbrukere (livsløpsstandard) og mennesker som har begrenset syn, hørsel og orienteringsevne.