Erfaringshefte om Blakstadmodellen: Slik bygger vi passivhus for kommunen

Nå blir det enklere å startet opp et tilsvarende prosjekt andre steder. Erfaringene fra pionerprosjektet i Froland er dokumentert. Last ned PDF fra denne siden.

Her er fullversjonen av Blakstadmodellens erfaringer (8,5 MB PDF).

Erfaringsheftet gir størst utbytte når man har sett dokumentarfilmen først. Se den på husbanken.no eller youtube.

Hensikten med filmen og erfaringsheftet er å vise hvordan prosjektet er planlagt og gjennomført, og at man kan koble godt boligsosialt arbeid med høy kvalitet og et bredt flerfaglig samarbeid. I tillegg har det kommet frem synergier som har fått stor betydning for både kommunen, skolen og ikke minst byggfagelevene.

- Problemstillingene Froland kommune stod overfor med behov for gode boliger til mennesker i en vanskelig bosituasjon, kan mange andre kommuner kjenne seg igjen i. Det samme med videregående skoler som trenger et faglig løft og motiverte elever. Jeg er sikker på at flere kommuner rundt om i Norge vil se på Blakstadmodellen som aktuelt for sitt boligpolitiske arbeid, spesielt de som sysselsetter mange unge og voksne i en videregående skole, sier administrerende direktør i Husbanken, Bård Øistensen.

Det er uvanlig å bygge så mye kvaliteter som universell utforming og lavt energiforbruk inn i kommunale utleieboliger for mennesker med særskilte behov. Men i Froland bygger kommunen de mest moderne utleieboligene med et ekstremt lavt energibehov. 

Erfaringsheftet er produsert av Husbanken Region sør.