Lavenergiprogrammet anbefaler elevprosjekt

Til høsten er det fire videregående skoler som bruker Blakstadmodellen i opplæring av byggfagelever. Foreløpig siste skole ut er Sogn vgs i Oslo. Sammen med Lavenergiprogrammet har de vært i Froland for å lære.

Lavenergiprogrammets Guro Hauge og assisterende Blakstadrektor Ådne G. Sollid arrangerte fagdag i Froland for 40 personer fra Sogn i Oslo og tre andre videregående skoler fra Agderfylkene. Duoen holder på å utvikle et samarbeid innen utdanning og voksenopplæring om framtidige byggekrav basert på erfaringene med Blakstadmodellen.

Deltakerne på fagdagen fikk se småhusene og vært med på en trykktest sammen med Ådne G. Sollid (til høyre) og faglærerne ved byggfaglinjen på Blakstad videregående skole. Foto: Husbanken

Se Fædrelandsvennens oppslag i boligavisen 16. mai (PDF).

Se også Aftenpostens boligartikkel på nett 24. mai.

Elevene viser vei for bransjen

Blakstadmodellen er et kinderegg hvor kommunen får utleieboliger med høy kvalitet til boligsosiale formål, småhusene bygges som passivhus med ekstremt lavt energibehov og universell utforming, og den videregående skolen får et stort kompetanseløft og framtidsrettede oppdrag for sine byggfagelever samtidig som bransjen i regionen inviteres inn for å lære.

- Når elever i den videregående skole kan bygge passivhus som de gjør her, da kan ikke bransjen lenger argumentere med at det er for vanskelig og dyrt. Det er og blir en myte. Blakstadmodellen er et unikt forbilde på mange områder, og det er sprekt gjort av både kommunen som byggherre og skolen som entreprenør å hive seg rundt og bygge framtidsrettet, sa Guro Hauge etter befaringen.

Delte sine erfaringer

Partnerne fra prosjektet fortalte gjestene om kommunens boligsosiale behov og betingelser, prosjektering, tekniske løsninger og energiberegning og hvilke effekter Blakstadmodellen har fått for kommunen, skolen og ikke minst elevene.

- Hovedeffekten for skolen er kompetanseløftet lærerne får i tillegg til redusert dropout og mer motiverte elever. Så har vi en oppegående fylkeskommune som har gitt 470.000 kr i utviklingstilskudd til første fase av dette arbeidet, kunne assisterende rektor Ådne G. Sollid fortelle deltakerne. Han sa også at skolen ønsker å komme i gang med rehabilitering og bransjekursing i tillegg til nybyggingen.

 

Faglærer og byggeleder Magne K. Asdal (til venstre) fortalte Guro Hauge (i midten) og de andre deltakerne at gjennomsnittlig byggetid er ett hus per skoleår og at de kombinerer teori og praksis på byggeplassen. Foto: Husbanken

Imponert arkitekt

Sjefarkitekt i Husbankens miljøavdeling, Eyvind Kvaale var imponert over det han fikk se og mener Blakstadmodellen har et åpenbart nasjonalt potensial.

- Her får de både bygget kommunale utleieboliger og drillet elevene i framtidige byggekrav. Dette har stor overføringsverdi i et nasjonalt perspektiv. Kommunene og de boligsosiale behovene er ikke så ulike ut over landet. Dessuten får de kommunene som tør å ta et byggherreansvar synkronisert sine ulike enheter som skjelden samarbeider til å jobbe i samme prosjekt, sa Kvaale.

Sammen med Sogn videregående skole har Lavenergiprogrammet et elevprosjekt på gang i Oslo og planlegger å starte opp med undervisning til høsten. Arkitektur- og designhøyskolen, Høyskolen i Oslo, Fagskolen i Oslo og SINTEF Byggforsk er også med i prosjektet hvor elevene skal lære å bygge etter passivhusprinssippene.

Blakstadmodellen videreføres

De andre videregående skolene som er i gang med et tilsvarende prosjekt eller som skal i gang var også til stede på fagdagen. Mandal starter byggingen av det første av i alt ni småhus rett etter påske, Evje i Setesdal skal bygge småhus for Valle kommune fra høsten 2011 og en stor delegasjon fra Tangen vgs i Kristiansand er aktuell som entreprenør for Songdalen kommune som er i tenkeboksen.

Les mer om Blakstadmodellen i nettversjonen av Husbankens årsmelding under toppmenyen «aktuelt» og «Boligsosialt kinderegg» og på egen temaside.

Du finner flere nyheter fra Husbanken på temaet energi- og miljø her.