Blakstadmodellen - elever bygger kommunale passivhus

Froland kommune i Aust-Agder hadde behov for fire småhus til vanskeligstilte. Boligene har passivhus standard og full universell utforming. Elevene ved Blakstad videregående skole har bygget boligene på oppdrag fra kommunen.

Se dokumentarfilmen om Blakstadmodellen her:

Produsert av Mediaservice AS og Husbanken Region sør, november 2011.

Dette pilotprosjektet har tre hovedelementer:

  1. Kommunen får rimelige kvalitetshus til boligsosiale formål
  2. Miljøhusene bruker nesten ikke strøm og er universelt utformet for mennesker med rullestol og begrenset syn, hørsel og orienteringsevne
  3. Morgendagens husbyggere (elevene) lærer å bygge med framtidens standard, noe som gir et kompetanseløft for skolen, og elevene blir etterspurt i byggebransjen

Det første huset stod ferdig i mars 2011 og de tre neste i løpet av 2012.

Blakstadmodellen er et samarbeidsprosjekt mellom Froland kommune, Blakstad vgs, Universitetet i Agder (UiA) og Husbanken Region sør. Målet er at modellen enkelt skal deles med andre kommuner og videregående skoler rundt omkring i landet. Et metodehefte vil bli publisert på denne siden i desember 2011.

Les fullstendig beskrivelse av prosjektet i NAL Ecobox-databasen.