Ferdig oppgradert

Magnus Holmvassdal og hans medelever fra Olav Duun VGS som har oppgradert en omsorgsbolig i Overhalla har deltatt på kurs i oppgradering av boliger hos Sintef Byggforsk. Nå er boligen oppgradert til passivhusstandard og elevene oppgradert på passivhuskunnskap.

Arbeidet med oppgraderingen av en tomanns omsorgsbolig i Overhalla kommune har pågått siden høsten 2014, og er nå ferdigstilt. Det er elever ved bygg- og anleggsteknikklinja ved Olav Duun VGS i Namsos som har utført mesteparten av arbeidet i samarbeid med Gl-bygg fra Overhalla. Også elever fra klima, energi og miljø-linja har bidratt i prosjektet. Holmvassdal og alle hans medelever som har ønsket det har fått lærlingeplasser på bedrifter i Namdalsregionen. 

-Jeg har fått lærlingeplass hos Einar Olsen AS som har 17 ansatte. De har vist interesse for dette prosjektet, og har endel rehabiliteringsjobber, sier Holmvassdal og tror denne erfaringen blir viktig når han skal ut i arbeidslivet.


-Oppgraderingsprosjektet har vært mye artigere enn å være i hallen på skolen selv om det har vært endel utfordringer underveis, sier Magnus Holmvassdal (t.v) her sammen med faglærer Ståle Tranås ved bygg- og anleggsteknikklinja på Olav Duun VGS.  

En læringsarena lik arbeidslivet

Faglæreren Ståle Tranås er fornøyd med at prosjektet har vært sammenlignbart med en ordinær byggeplass. 

-Prosjektet har vært såpass stort at det har vært mulig å plassere til enhver tid 15 elever til ulike oppgaver. Sammen med klima, energi og miljø-elevene har vi fått konstruert en arbeidsplass som ligner på den elevene vil møte, sier Ståle Tranås, faglærer ved bygg- og anleggsteknikklinja ved Olav Duun VGS. 

Han er fornøyd med at prosjektet har vært mer utfordrende for elevene enn det et nybygg-prosjekt ville vært, og gir ros til kommunen for det gode samarbeidet.

-Overhalla kommune har vært tålmodige med oss, sier Tranås. 

Fornøyd kommune
Overhalla kommune har selv avsluttet de innvendige arbeidene på boligen med bla med baderom- og kjøkkeninnredning.  

-Skolen avsluttet arbeidet rett før ferien, så de har gjort mesteparten av arbeidet både utvendig og innvendig. Totalt sett er vi veldig fornøyde med resultatet og vi har hatt et veldig godt samarbeid med skolen, sier ledende vaktmester Trond Geving i Overhalla kommune. 

  1. Ny Terrasse og solfangere på taket. Foto: Trond Geving, Overhalla kommune

  2. Bakside med nytt tilbygg. Foto: Trond Geving, Overhalla kommune
  3. Foto: Trond Geving, Overhalla kommune
  4. Foto: Trond Geving, Overhalla kommune
  5. Luft/vann varmepumpe og solfangere sørger for oppvarmingen Foto: Trond Geving, Overhalla kommune.
  6. Fordeling av vannbåren varme Foto: Trond Geving, Overhalla kommune.

Kommunen har ikke fått gjennomført den endelige trykktesten på boligen enda. Geving tror at de skal komme godt ned til kravet i standarden som ligger på 0,6. 

Tilpasset dagens krav
Boligen er nå tilpasset dagens krav til pleie- og omsorg med bredere inngangsparti, god plass rundt pleieseng og god plass rundt toalettet. Boligen har også fått et tilbygg på 18 kvadratmeter. I tillegg er boligen energioppgradert tilsvarende kravene i passivhusstandarden som er minstekravet Overhalla kommune stiller ved oppgradering av egne bygg og boliger. 

Husbanken har bidratt med kompetansetilskudd til Sintef Byggforsk for å kurse lærere og elever i oppgradering av kommunale boliger. Både byggteknikk og brukermedvirkning har stått på dagsorden i kursserien fra Sintef. Overhalla kommune har også mottatt tilskudd til omsorgsboliger og sykehjem fra Husbanken.