Oppgradering i Oppdal

Elever ved Oppdal VGS har siden høsten 2015 jobbet med oppgraderingen av en liten kommunal enebolig med mål om å nå passivhusstandard og gjøre den mer tilgjengelig. Arbeidet har høy overføringsverdi til tilsvarende prosjekter.

Boligen er basert på en Husbank-standardisert tegning fra 1976, som ble levert av Moelven i 1979. Eneboligen er på 72 m2, men utvides noe med en utvendig bod. For å skape mer romfølelse i stua er himlingen åpnet opp.

Boligen før oppgraderingen. Foto Solvår Wågø, Sintef Byggforsk

Det er Troll Arkitekter fra Oppdal som prosjekterer løsningene for boligen. Sintef Byggforsk har også bidratt med råd til prosjekteringsarbeidet. Arkitekten har mottatt kompetansetilskudd fra Husbanken for prosjekteringsarbeidet. Sintef byggforsk bidrar med kurs til lærere og elever under prosjektperioden, som også er støttet av Husbanken.

Utfordrende med oppgradering
At det kan være utfordrende å gjennomføre en oppgradering fremfor et nybyggprosjekt er noe arkitekten har fått kjenne på.

-Å kjøre et prosjekt på et Moelven-hus har gitt oss en del hodepine. Her er det få standardiserte løsninger i forhold til et tradisjonelt hus. I punktet hvor man har ført sammen modulene er stenderne 3 cm lenger frem. Huset har sunket en del så det har også skapt en del utfordringer. Det er lettere å holde på med nye bygg da ikke alt er skjevt og det er ikke utfordringer hele tiden. På den annen side ser vi at huset er tettere enn mange av de plassbygde løsningene på Oppdal, sier Kyrre Riise i Troll Arkitekter.

Forvitring og råteskader
Boligen var fundamentert på en lecamur, men taknedløpene har sørget for en god del fukt, som har resultert i forvitring på to hjørner. Etter dette har skolen støpt nye banketter som fundament for ny yttervegg. Det ble lagt 20 cm isopor mellom gammel og ny mur.

 

Boligen ble også rensket innvendig for å bygge opp nytt gulv. I utgangspunktet var det krypkjeller i boligen, men dårlig fuktsikring har ført til mugg og råteskader i bjelkelaget. Dette ble fjernet og krypkjelleren ble fylt med Glasopor og nytt gulv ble støpt. Løsningen er mer robust og en mer energieffektiv løsning for boligen.

Ett av de viktigste formålene med oppgraderingen er at det skal være en læringsarena for lærere, elever og bedrifter i Oppdalsregionen.

- Huset er relativt lite, ca 70 m2 og undervisningsmessig er det et kjempeprosjekt, sier Riise.

I eneboligen er det også lagt inn ny mønsås og himlingen på stua skal heves for å sørge for større romfølelse.

Beholdt takpappen.
Den nye diffusjonsbrems på veggene er smettet inn under den eksisterende takpappen. Dette har sikret en tørr konstruksjon under hele byggeperioden, og er et smart grep ved en slik oppgradering.

-Vi har vært begunstiget med et godt klima på Oppdal og det har vært lite nedbør. I og med at vi beholder taket har ikke det vært nødvendig å tenke på telt over byggeplassen, sier Riise.

Det er ikke bare det byggtekniske som står på dagsorden på byggeplassen. For at dette skal ligne på en ordinær arbeidsplass er renhold et sentralt element.

-I og med at vi holder på i et eksisterende nabolag er det viktig at vi holder det ryddig og rent rundt oss, sier Riise

-Vurderer arkitektstudier
På byggeplassen har det vært 9 elever fra VG2 på bygg- og anleggsteknikklinja ved Oppdal VGS som har jobbet halve onsdag, og hele torsdag og fredag. En av elevene, Elise Sesaker Torve har fått sansen for arkitektfaget.

- Først skal jeg ta ett år med påbygging og deretter vurderer jeg å ta arkitektstudier. I prosjektet har vi hatt noen utfordringer, men det har gått ganske bra. Vi har fått det meste vi ønsket å oppnå. Lærerne har vært flinke til å forklare oss hva som er prinsippene med en slik bolig, og har fått gode tips underveis, sier Eline Sesaker Torve fra Oppdal.


-Det mest interessante, har vært å få kunnskap om hvordan det er å bygge et passivhus. Uten å ha vært med på dette prosjektet ville jeg ikke fått denne kunnskapen, sier Eline Sesaker Torve. Her på kurs hos Sintef Byggforsk sammen med arkitekt Kyrre Riise fra Troll Arkitekter AS.