Rehabilitering av 70-tallshus mot passivhus standard og full universell utforming

Moltemyrprosjektet i Arendal er en forlengelse av Blakstadmodellen. Nå er det rehabilitering som står på timeplanen for elevene ved Sam Eyde vgs (tidl Blakstad vgs). En studentgruppe ved UiA og BGM Arkitekter har prosjektert muligheter for oppgradering av selve bygget samt fornybare energiløsninger. Milepælene har vært aktualisert i en serie med frokostmøter i løpet av prosjektperioden.

I Moltemyrsvingen 17 i Arendal ligger denne komunale utleieboligen fra 1970-tallet som nå gjennomgår en rehabilitering mot energikarakter A og full universell utforming. Foto: Husbanken

Hensikten med dette pilotprosjektet er å skape ny kompetanse og dele den med privatpersoner og bransjefolk som planlegger rehabilitering av eksisterende bebyggelse med fokus på energireduksjon og universell utforming.

Frokostmøtene har fulgt prosjektets milepæler med aktuelle temaer som planlegging, prosjektering, strategiske valg og gjennomføring. Hvert nivå av energieffektiviserende tiltak på boligen dokumenteres, slik at tiltakene får relevans for andre. På denne samlesiden ligger alle artikler fra prosjektperioden.

Prosjektet er et samarbeid mellom Arendal eiendom KF (prosjekteier), Sam Eyde vgs (utførende), UiA Grimstad, BGM Arkitekter AS og Husbanken.