Grong: Passivhus blir læringsarena

Både elever, lærere og bedrifter får nyttig erfaring med fremtidens byggestandard når Grongs første passivhus bygges i skoleåret 2013/2014.

Det er elever fra bygg- og anleggsteknikk og elektrolinja ved Grong VGS skal samarbeide med klima, energi, og miljøteknikk-linja fra Olav Duun VGS i Namsos om byggingen. Det er Grong kommunale boligstiftelse er byggherre på prosjektet. Boligstiftelsen har intensjon om å bestille 3 boliger over en treårsperiode fra skolene som er involverte i prosjektet.

-Dette er et bra tiltak. Elever fra flere skoler får en god start på yrkeskarrieren sin gjennom praktisk arbeid og kunnskap om fremtidens byggekrav. I tillegg gir dette kommunen forhåpentligvis rimelige boliger av høy kvalitet. Vi ønsker å være aktive i boligpolitikken i Grong hvor dette prosjektet er ett av flere tiltak, sier Sigve Hallager i Grong boligstiftelse


Daglig leder Tore Ravlo i Namdal Byggservice, Sonde Aasbø Flått og Eskil Falmår fra Grong VGS, ordfører Skjalg Åkerøy fra Grong kommune, Tobias Greftegreff fra Olav Duun VGS i Namsos og Sigve Hallager fra Grong boligstiftelse la ned grunnsteinen for passivhusprosjektet i Grong tidligere i høst.

«Passivhus i Nord-Trøndelag»

Byggeprosjektet i Grong er en del av prosjektet «Passivhus i Nord-Trøndelag» som ledes av Byggopplæringskontorene i Namdalen og på Innherred, og som er støttet av Nord-Trøndelag fylkeskommune. Den viktigste ingrediensen i dette prosjektet er å heve kompetansen til lærere, elever som bygger passivhus på oppdrag fra kommunen etter inspirasjon fra Blakstadmodellen og PAL-prosjektet i Sør-Trøndelag. I skoleåret 2013/2014 er det oppstart i Grong og Vikna. Til neste skoleår planlegges oppstart i Steinkjer, der kan rehabilitering av en kommunal utleieblokk til passivhusnivå kan bli en oppgave for elevene.


– Initiativet kom fra Husbanken og vi grep begjærlig denne muligheten. Vi er stolte over at de to første prosjektene i fylket kommer i gang i Namdalen, sier Jonny Rian (bildet) fra Opplæringskontoret for byggfagene i Namdalen. Spredning av kunnskap bedriftene i Namdalen er også viktig, enten ved at de deltar på kurs eller rekrutterer elevene fra skolene.

Samarbeider med lokal entreprenør

I Grong vil skolene få med seg Namdal Byggservice med seg på laget som en profesjonell aktør.
-Dette har vi ønsket oss lenge, et tettere samarbeid mellom fagmiljøene og skolene, sier daglig leder Tore Ravlo i Namdal Byggservice AS.

Faglærer Arve Langen ved Grong VGS skal koordinere innsatsen fra de ulike skolene i dette prosjektet. –Vi har jobbet med konkrete byggeprosjekter tidligere, og jeg tror vi har forutsetningene for å lykkes på byggeplassen, Langen. Han er også fornøyd med det gode samarbeidet med Namdal Byggservice som har prosjektert og tegnet boligen i samarbeid med Norgeshus- Gode tegninger er til hjelp, når vi skal lære bort detaljene til elevene.

Sondre Aasbø Flått er en av de ni elevene fra VG2 byggteknikk som skal oppføre den første eneboligen i Grong.
-Det skal bli artig å lære hvordan det bygges i framtida, sier Flått. Han har litt erfaring med passivhusbygging gjennom et prosjekt i nabokommunen Overhalla fra en sommerjobb. – Det blir mye planlegging når man bygger passivhus.

Faglærer Arve Langen og elev Sondre Aasbø Flått skal sørge for kvalitet på tømrerarbeidet i passivhuset.

Eneboligen får et på 90 kvadratmeter og skal bygges med saltak med 40 cm isolasjon. I veggene er det valgt ISO-3 stender på 25 cm fra Moelven, med 7 cm påforing på innsiden og 25 mm asfaltplater på utsiden. I gulv mot grunn legges det ned 40 cm EPS isolasjon. Boligen har beregnet levert energi på 6551 kWh i året.


Illustrasjon: Norgeshus

Eneboligen får et på 90 kvadratmeter og skal bygges med saltak med 40 cm isolasjon. I veggene er det valgt ISO-3 stender på 25 cm fra Moelven, med 7 cm påforing på innsiden og 25 mm asfaltplater på utsiden. I gulv mot grunn legges det ned 40 cm EPS isolasjon. Boligen har beregnet levert energi på 6551 kWh i året.