Røros: Elever skal bygge fem hus på fem år

Til høsten starter Røros VGS arbeidet med det første huset av i alt fem passivhus på oppdrag fra Røros kommune. Dette gir mer egnede boliger for kommunen og kontinuitet for skolen.

Røros kommune eier i dag en eldre tomannsbolig i Ol-Klemmetsaveien som lenge har vært vurdert for oppgradering. Tilstanden har etter hvert blitt så dårlig at riving er det eneste alternativet.


Denne tomannsboligen rives i løpet av sommeren 2013 og vil bli erstattet med 5 nye egnede og mer moderne boliger inspirert av lokal byggeskikk. Foto: Dag Øyen, Røros kommune

Rivingen skjer i løpet av sommeren, og fra høsten av starter elever ved Røros VGS byggingen av 1 av i alt 5 hus som skal settes opp på tomten. Prosjektet er en del av PAL-prosjektet i Sør-Trøndelag fylkeskommune, med tilsvarende prosjekter i Åfjord, på Hitra og i Melhus kommune.

Røros kommune har planlagt dette arbeidet siden høsten 2012 og har forankret dette arbeidet i våre politiske organer og i den boligsosiale handlingsplanen til kommunen.

- De 5 nye boligene gir oss mer egnede boliger for våre innbyggere, men vi ønsker også å skape en kontiunitet for skolen og ønsker at dette skal være et utviklingsprosjekt i 5-årsperioden. Nye metoder og løsninger vil komme i løpet av denne perioden som må prøves ut i dette prosjektet. Vi ønsker å gi noe tilbake til næringslivet, skolen og til lokalsamfunnet. Innovasjon og utvikling er viktige momenter, sier Dag Øyen enhetsleder for bygningsforvaltning i Røros kommune.

Øyen representerer kommunen i ei prosjekteringsgruppe sammen med skolen, Eggen arkitekter, Kjellmark Entreprenør, Byggopp og Sør-Trøndelag fylkeskommune. I tillegg jobber ei boligsosial plangruppe parallelt med leietakernes behov til utleieboligene.


Arkitekt Sverre Andreassen fra Eggen arkitekter, Vidar Støvne faglærer ved Røros VGS og Dag Øyen fra Røros kommune skal samarbeide om bygging av kommunale utleieboliger. Foto: Birger Jensen/Husbanken

Tilpasning til lokal byggeskikk
Eggen arkitekter ved Sverre Andreassen ønsker å tilpasse boligene til verdensarvarkitekturen på Røros og vil med prosjektet prøve å skape den samme stemningen som med Slaggveien ved det gamle smelteverket i Bergstaden.


Slaggveien er en del av verneområdet fra Røros og er den eldste bebyggelsen i den gamle gruvebyen. Foto: Birger Jensen/Husbanken

-Vi jobber med finne gode konstruksjoner på klimaskallet som innfrir kravene til passivhus til tross for at det planlegges små boenheter med lite oppvarmet . En fordel er at husene skal monteres sammen som er med å redusere klimaskjermen, sier Sverre Andreassen.

For boligene har Eggen foreslått torvtak som vil fordrøye regnvann og kunne absorbere noe forurensning fra lokal trafikk.

-Løsninger med torvtak vil bli en nyttig erfaring for elevene når de skal ut i næringslivet, sier faglærer ved bygg og anleggsteknikk Vidar Støvne ved Røros VGS.

I prosjektet ønsker man også å skape en læringsarena for betongfaget, og har foreslått leilighetsskiller i mur, fliser på badet i tillegg til ringmuren.

Tomta har et fall på tre meter som har skapt noen utfordringer i forhold til kravene om universell utforming. –Kravet er et maksimalt fall på 1:20 og som gjør adkomsten til boligene, som også skal være den foretrukne veien for alle må tilpasses terrenget. Det kan føre til forskjellige høyder på husene, sier Andreassen som også planlegger at husene skal vende mot et tun på midten av tomta.

Skal bygges i produksjonshall
Boligene skal settes sammen av elementer som skal bygges i produksjonshallen til entreprenøren Kjellmark som holder til i nabokommunen Holtålen. Entreprenøren er avhengig av lokal rekruttering fra skolen og bidrar med gratis leie av lokaler til produksjon av elementene og kjøper inn en ny produksjonsjigg som skolen kan bruke.
-Vi er glade for at Kjellmark gir oss denne muligheten og planlegger 3 dager i uka i produksjonshallen i Holtålen, sier faglærer Vidar Støvne

Prosjektleder for PAL (Passivhus, aktiv læring) i Sør-Trøndelag Erik Wang ved Byggopp er svært fornøyd med at dette prosjektet blir en realitet. –Vi håper dette prosjektet styrker rekrutteringen av elever til byggfaget. Byggenæringen på Røros er avhengig av å rekruttere kompetente elever som skal bidra til å bevare og utvikle Bergstaden.

Wang er også imponert over satsingen til Kjellmark i dette samarbeidet.

-De kjøper en ekstra jigg for at skolen skal kunne produsere byggene på en rasjonell og fremtidsrettet måte


På en slik «jigg» skal elementene til passivhusene på Røros bygges. Foto: Birger Jensen/Husbanken



Fra høsten av vil Trond Schjølberg, Arild Hilmo, Ola Thorsvold og Helge Engesvold fra Kjellmark AS få besøk av elever ved Røros VGS i produksjonshallen i Holtålen. Foto: Birger Jensen/Husbanken



Situasjonsplan over tomta. Illustrasjon: Eggen arkitekter