Økt oppdragsmengde for Åfjord VGS

I Åfjord kommune i Sør-Trøndelag har 16 elever fra VG2 bygg- og anleggsteknikk ved Åfjord VGS bygd to passivhus på oppdrag fra kommunen siden oktober 2012. Nå har kommunen økt oppdraget med til sammen fire boliger.

Samarbeidet mellom Åfjord kommune og Åfjord VGS om bygging av to passivhus på oppdrag fra kommunen har vært så godt at kommunen nå bestiller to nye boliger fra skolen. Passivhusene er tilpasset funksjonshemmede.

Elevene har siden oktober 2012 bygd passivhusene fra yttervegg til dampsperra innvendig, fra høsten av starter neste års elever med innredningsarbeidet i husene og grunnarbeidet for de to neste boligene. Boligene har et bruttoareal på 81 m2 og sammenføyes med nabohusene med en carport. Boligene har full universell utforming og bygges etter passivhusstandarden NS3700.


Se intervju med lærer og elevene som har bygd passivhus det siste skoleåret.

Inspirert av Blakstadmodellen

-Både vi og skolen ble inspirert av Blakstadmodellen, forteller Tor Skjevdal sektorsjef for tekniske tjenester i Åfjord kommune.

Skjevdal trekker frem to viktige momenter for den politiske forankringen av dette prosjektet.

-Klima og energiplanen til Åfjord kommune ga oss hjemmel til dette arbeidet, gjennom formuleringen i planen om «økt fokus på lavenergi- og passivhusbygg».

Økonomi er også viktig i kommunale byggeprosjekter selv om prisen for disse boligene er lavere enn i det private markedet.

-Forankringen i den langsiktige økonomiplanen for perioden 2012 til 2015 var også viktig. Det har gitt oss muligheten for enkel finansiering igjennom prosjektperioden. I tillegg er vi en liten kommune som har smådriftsfordeler, her er det kort vei mellom administrasjonen i kommune, skolen og politikerne. Vi stoler på hverandre, og får tatt raske beslutninger. Det har vært viktig i dette prosjektet, sier Skjevdal.


Tor Skjevdal fra Åfjord kommune, faglærer Håvar Engen ved Åfjord VGS og rektor Astrid Witzø ved Åfjord VGS foran de to passivhusene som oppføres av elevene. Foto: Birger Jensen/Husbanken

Topp motiverte elever

Elevene som nå blir lærlinger har hatt flere bedrifter å velge imellom iløpet av våren, og 15 av 16 elever tar nå med seg passivhuskunnskapen i bedrifter i fylket, mens 1 har valgt allmennfag påbygging.

-De fleste hadde dette klart rundt juletider, sier Håvar Engen. På VG2 er mange elever utplassert i bedrift i store deler av skoleåret, men i år har mange av bedriftene ønsket at elevene brukte tid på passivhusprosjektet, sier Håvar Engen.

Dette er gledelige nyheter for prosjektleder Erik Wang fra BYGGOPP som sammen med Sør-Trøndelag fylkeskommune og Husbanken har ivret for prosjektet i Åfjord, og vært med i utformingen av tilsvarende prosjekter på Hitra, Røros og i Melhus kommune som starter opp fra høsten av med prosjektet PAL – Passivhus, aktiv læring.

-Passivhus er framtida. Og den kommer raskere enn mange bedrifter regner med. Dermed har elevene blitt attraktive på jobbmarkedet. Vi ser allerede at flere bedrifter er interesserte i det som skjer
i Åfjord. Dette prosjektet gjør at rollene snus. Her blir skolehverdagen den reelle
jobbhverdagen. Vi håper dette vil øke rekrutteringen til byggfaget i skolen, ikke bare i Åfjord, men også på Røros, Hitra og Melhus og til slutt i resten av fylket.

Teoriundervisning på byggeplassen

Åfjord VGS har i skoleåret fått låne to brakker fra den lokale entreprenøren Stjern AS og har flyttet mye av teoriundervisningen på byggeplassen.

-Man kan finne de fleste kompetansemålene i tømrerfaget ute på byggeplassen, men også stillas- og betongfaget blir berørt i dette prosjektet. Her har vi også holdt byggemøter med arkitekten og kommunen. Dette har vært et kjempeløft for elevene, her blir de tatt på alvor av profesjonelle aktører og de har fått mye ansvar i byggeperioden. Det har nesten ikke vært fravær av elever i dette skoleåret, sier faglærer Håvar Engen


Jeg ville uten tvil ha startet opp dette prosjektet igjen. Elevene er svært motivert og ivrige i skolehverdagen. Det har vært verdt det, sier Håvar Engen (t.v) sammen med elevene fra VG2 byggteknikk ved Åfjord VGS

Kurs hos Sintef Byggforsk

Både elever og lærere har deltatt på kurs i regi av Sintef Byggforsk som har vært finansiert av Husbanken.

- Måten å bygge passivhus på er ikke nytt for oss. Imidlertid har kursene har bidratt med fokus på detaljer, som detaljer ved tetting, andre gjennomføringer og nøyaktighet i byggeprosessen, sier Håvar Engen.

Elevene har også blogget underveis i byggeperioden. Se bloggen til elevene i Åfjord. http://vassneset.blogg.no/

Fakta om boligene

  • : 66 m2
  • Bruttoareal: 81 m2
  • BYA: 129 m2 med carport
  • Arkitekt: Sverre Andreassen, Eggen arkitekter