Åfjord: Bygger fire passivhus på oppdrag fra kommunen

Elever ved bygg- og anleggsteknikk ved Åfjord VGS bygger fire boliger i passivhusstandard på oppdrag fra kommunen.

Høsten 2011 tok faglærerne ved Åfjord VGS kontakt med Åfjord kommune for å høre om de var interesserte i å få til et prosjekt tilsvarende Blakstadmodellen. Responsen var positiv, og høsten 2012 startet elevene arbeidet med to boliger som bygges etter passivhusstandard. 16 elever har bygd ytterveggskonstruksjonen i to boliger det første skoleåret. Våren 2013 bestilte kommunen to nye boliger fra skolen, og det totale oppdraget er på fire boliger. Du finner mer informasjon i artiklene under.

Elevene ved Åfjord VGS har også blogget underveis i byggeperioden.