La ned grunnsteinen for passivhusene i Åfjord

Elever ved Åfjord VGS skal bygge passivhus på oppdrag fra kommunen. Onsdag 19. september ble grunnsteinen lagt ned på tomta, med et tallrikt publikum tilstede.

Arbeidet med de to første passivhusene som skal stå ferdig i 2014 er dermed i gang. 16 elever ved byggteknikk-linja skal involveres i byggingen. Grunnsteinen ble lagt ned av Petter Forfot Binde, elev ved skolen, faglærer Håvar Engen og ordfører Vibeke Stjern. Stjern trakk frem fordelene dette gir for miljøet, skoleelevene og kommunen.
-Dette er en vinn-vinn situasjon for mange. Her får kommunen gode boliger med lavt energibehov og elevene får tilført verdifull kompetanse, sier ordfører Vibeke Stjern


Ordfører Vibeke Stjern, faglærer Håvar Engen og elev Petter Forfot Binde fikk æren av å legge ned grunnsteinen på tomta i ÅfjordI grunnsteinen ligger kopier av tegningene til huset og navnene til alle elevene som blir med på prosjektet.  

Erik Wang som er prosjektleder for PAL (Passivhus, aktiv læring) og daglig leder av Byggopplæringskontoret i Trøndelag understreket behovet for oppdatering i byggenæringa, samt behovet for kompetent arbeidskraft.
-Passivhusprosjektet vil således bli en glimrende arena for skoleelevene, sier Erik Wang.  
Wang delte ut et kamera til elevene som skal brukes til dokumentasjon av byggeprosessen. Elevene har også blitt utfordret til å blogge jevnlig underveis i byggeprosjektet.

Har deltatt på kurs
Knut Harald Sund som er bloggansvarlig og Petter Forfot Binde ser frem til arbeidet med bygging av passivhusene.
-Passivhus er jo framtida, og det vi vil lære i dette prosjektet vil bli nyttig for oss når vi skal ut i arbeidslivet, sier de.
 

Vi har tidligere vært med på bygging av garasjer, dette skal bli noe helt annet, sier Knut Harald Sund og Petter Forfot Binde om passivhusprosjektet i Åfjord

Sund og Binde har sammen med de andre elevene på byggteknikk deltatt på et introduksjonskurs i Trondheim som Sintef Byggforsk har stått for. På kursdagen var de også med i laben til Sintef og dro på befaring til Miljøbyen Granåsen der over 300 boliger bygges etter passivhusstandard.

Bygger forskaling
I første omgang bygges det forskalingselementer på skolen, men i neste uke skal seks elever fortsette arbeidet på tomta. Faglærer Håvar Engen ser frem til å komme i gang med byggeprosjektet. – Dette er en kjempemulighet for oss. Nå får elevene opplæring i bygging etter passivhusstandarden, og vil være godt rustet når kravene strammes inn i framtida.

Selv om prosjektet nå er godt i gang er det noen utfordringer som gjenstår. Skolen ønsker å få opp et telt på byggeplassen slik at byggene forblir tørre. – I tillegg ønsker vi oss et par brakker slik at deler av undervisningen kan foregå rett ved byggeplassen. Siden dette er et pilotprosjekt for andre må vi følge opp prosjektet nøye. Alt som gjøres skal dokumenteres, sier Engen.

Elevene har også vært godt orientert om den kommunale saksgangen frem til byggestart. Planene for dette byggeprosjektet har vært kjent siden desember 2011 når kommunen vedtok økonomiplanen for de kommende tre årene.