Passivhuskurs for lærere på byggteknikk

Tirsdag 4. september startet passivhuskurset for lærere fra Åfjord, Røros, Malvik, Charlottenlund og Ytre Namdal videregående skole. Alle skolene skal bygge kommunale boliger etter passivhustandard tuftet på Blakstadmodellen.

Lærerne skal delta på 4 seminardager som er bygget opp av teori og av øvinger, og det er Sintef som skal undervise lærerne gjennom prosjektet ”Rimelige boliger for vanskeligstilte”.

Husbanken har sammen med Byggopp og Sør-Trøndelag fylkeskommune identifisert aktuelle skoler og kommuner som kan samarbeide om passivhusbygging. – I Åfjord var det stor interesse både fra kommunen og skolen om å komme i gang så snart som mulig. De har vært et forbilde for de andre kommunene og skolene som snart er i gang med samarbeid. I Åfjord har de merket en større interesse for byggfagene, vi jobber nå for å forskuttere denne effekten for flere skoler som blir involvert i passivhusbygging. Søkertallene har gått ned og det er stor mangel på kompetent arbeidskraft, sier Erik Wang som er daglig leder for Byggopp og prosjektleder for PAL – passivhus, aktiv læring.

På det første kurset ble prosjektet i Åfjord viet mye tid, og alle lærerne ved byggteknikk deltok på kurset sammen med Eggen arkitekter som har tegnet husene som skal oppføres. Arbeidene på tomta i Åfjord startet allerede i mars med forbelastninga som snart skal fjernes. -Dette kurset var interessant for oss, vi har fått god innsikt i byggeteknikker som er anbefalt for passivhus, hvordan vinduer skal plasseres i konstruksjonen, tetteteknikker og hvilke løsninger i konstruksjonen som gir det laveste varmetapet, sier faglærer Håvar Engen ved Åfjord VGS.
Lærere fra Åfjord VGS deltok på kurset sammen med samarbeidende aktører fra byggebransjen.

Med på kurset deltok også lærere fra Fosen VGS og Rissa VGS som vil bli involvert i prosjektet i Åfjord når arbeidene med el-installasjoner og rør tar til.
Sintef Byggforsk har utarbeidet en kurspakke i energieffektivisering av bygg på oppdrag fra Lavenergiprogrammet. Denne kurspakken blir nå tilpasset lærere og elever som skal bygge passivhus.

(f.v) Ruth Woods, Lars Gullbrekken og forskningsleder Kari Hovin Kjølle fra Sintef Byggforsk skal undervise lærerne
 
Fra Røros kommune deltok Dag Øyen fra Teknisk etat sammen med to lærere fra Røros VGS. Røros kommune har deltatt i prosjektet ”Rimelige boliger for vanskeligstilte” og har nylig utarbeidet en boligsosial handlingsplan som vil sammen med klima- og energiplanen for kommunen vil være veiledende for passivhusene som Røros VGS skal bygge.
-Som bestillere av bygg og boliger har vi som kommune en viktig rolle og mye å lære. Som kommune er vi naturlig nok opptatt av lave driftsutgifter og der har passivhus en stor fordel. Vi vil satse på å selge gamle kommunale boliger og bygge nye, og noen i samarbeid med Røros VGS, sier Dag Øyen. I slutten av august ble formannskapet i Røros nærmere orientert om et mulig samarbeid mellom skolen og kommunen sammen med de andre prosjektene og reaksjonene var positive.

(Fra venstre) Dag Øyen fra teknisk etat i Røros kommune, sammen med Vidar Støvne og Hallvard Neby fra Røros VGS.
Passivhusbygging også for Ytre Namdal VGS
I Vikna kommune skal Ytre Namdal VGS samarbeide om bygging av passivhus for kommunen og byggestart er foreløpig satt til årsskiftet 2012/2013. I Nord-Trøndelag har Byggopplæringskontoret i Namdalen og på Innherred sammen med Husbanken spilt en viktig rolle i å finne aktuelle skoler og kommuner.
Truls Arvidsson er faglærer i byggteknikk ved Ytre Namdal VGS som starter bygging av passivhus ved årsskiftet.
-Vi ser for oss at elever både fra VG1 og VG2 skal bidra i prosjektet. Noen praktiske detaljer gjenstår men viljen og engasjementet fra mange parter gjør at dette ikke vil bli noe hinder for oss. Vi hadde et positivt møte med ordfører, representanter fra Vikna Eiendom, Husbanken og Byggopplæringskontoret, og vi ser frem til å få det første skoleprosjektet i Nord-Trøndelag, sier Truls Arvidsson faglærer ved bygg og anleggsteknikk ved Ytre Namdal VGS.