Elever bygger kommunale passivhus i Åfjord

Elever ved Bygg- og anleggsteknikk ved Åfjord videregående skole vil fra høsten av starte byggingen av to passivhus for funksjonshemmede. Blakstadmodellen er forbilde for prosjektet i Åfjord.

Det er et stort behov for å øke kompetansen om energieffektiv bygging og rehabilitering i byggenæringen. Regjeringen har i klimameldingen signalisert at passivhusnivå vil være standard fra 2015. Når elevene i Åfjord i høst bygger boliger etter passivhusstandard de få en kompetanse som vil bli etterspurt de kommende årene.

Tuftet på Blakstadmodellen

Prosjektet i Åfjord er tuftet på Blakstadmodellen fra Froland kommune i Aust-Agder. Der har Blakstad VGS siden 2009 bygget boliger etter passivhusstandard på oppdrag fra kommunen. Det var Husbanken, Byggopplæringskontoret og Sør-Trøndelag fylkeskommune som lanserte ideen om Blakstadmodellen kunne være noe for flere kommuner og skoler i Sør-Trøndelag gjennom to seminarer som ble arrangert høsten 2011.

-Vi ble inspirert av erfaringene fra Blakstadmodellen og ønsket tidlig å få til noe tilsvarende i Åfjord, sier faglærer Håvard Engen ved Åfjord VGS. Åfjord VGS tok kontakt med kommunen for å høre om de ville være med på et slikt prosjekt

-Når skolen tar kontakt med oss vil vi gjerne støtte opp. Kommunen har et eierskap til skolen som har 30 ansatte og tiltrekker seg elever fra nærliggende kommuner, sier Tor Skjevdal som er teknisk sjef i kommunen og prosjektleder for byggherren.

Et samarbeid basert på Blakstadmodellen var tidligere drøftet i forbindelse med behandlingen av budsjettet og økonomiplanen for perioden 2012 – 2015 der kommunestyret var svært positive.

- Skolen tok kontakt med oss på et gunstig tidspunkt i forhold til den kommende økonomiplanen. Vi sørget for en forankring i økonomiplanen, noe som gjorde det lettere for oss å få finansiering til startbevilgningen. I februar ga kommunestyret i Åfjord en startbevilgning på 500.000 kr til oppstarten av prosjektet.

Utførende, arkitekt og byggherre: Faglærer Håvard Engen, arkitekt Sverre Andreassen fra Eggen arkitekter og teknisk sjef Tor Skjevdal

Kommunen har etablert en prosjektorganisasjon med ledere fra helse og sosial, teknisk etat, økonomi, Åfjord VGS og den lokale entreprenøren Stjern AS som utarbeider et konsept for det videre arbeidet med boligene i Åfjord.

-Vi er med på dette prosjektet fordi vi trenger flere lærlinger til byggfagene. Vi ønsker med dette prosjektet å gi fagene et løft, sier personalleder Tormod Melum i Stjern AS.

Arbeidet med tomta startet allerede i mars da elever fra VG2 for anleggsteknikk startet arbeidet med forbelastningen av tomta

Valg av arkitekt
Kommunen samarbeidet med skolen om valget av arkitekt. Kommunen la spesielt vekt på mulighetene for kunnskapsformidling fra arkitekten til lærere og elever ved Åfjord VGS, men også til øvrige bedrifter i nærområdet. Erfaringer med passivhusprosjekter og planlegging av boliger for vanskeligstilte var et viktig kriterie for kommunen. Etter å ha gjennomført møter og innhentet tilbud fra aktuelle arkitektfirma bestemte kommunen seg for å engasjere Eggen arkiteker.

Skal spre modellen til andre skoler og kommuner
Opplæringskontoret for Bygg- og Anleggsteknikk i Trøndelag (Byggopp) jobber nå for å etablere flere slike skoleprosjekter i fylket i samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommune og Charlottenlund videregående skole. Prosjektet har fått navnet «Passivhus – aktiv læring». Husbanken har hatt en sentral rolle når det gjelder kontakten med kommunene som sitter med nøkkelen til skoleprosjektene.

-Målet er å etablere 2-4 skoleprosjekter som kan settes inn i en større ramme. Åfjord viser vei, mens det er lignende ting på gang i Malvik og også på Røros. Vi vil få på plass et tilbud som forskjellige skoler kan ta tak i ut i fra sine forutsetninger. Initiativet for hvert enkelt konkret prosjekt må knyttes til de enkelte skolene og lokalmiljøet de opererer i, sier Erik Wang, daglig leder for Byggopp.

Lavenergiprogrammet er positive til prosjektet. Programmet har som målsetting å heve kompetansen i byggenæringen slik at Norge skal bli lendende i Europa til å bygge energi- og miljøvennlige bygg. - Det er inspirerende å se at det nå er flere skoler som setter i gang slike prosjekter rundt omkring i Norge. Dette trengs når alle skal bygge på passivhusnivå i 2015. Nå må vi jobbe for at alle studenter og elever skal få de samme mulighetene. Da trenger vi gode i eksempler sånn som dette prosjektet i Trøndelag, sier Guro Hauge i Lavenergiprogrammet

Kan være aktuelt for flere kommuner
Blakstadmodellen forener både arbeider med boligkvaliteter og boligsosialt arbeid, samtidig som ny kunnskap utvikles hos fremtidens håndverkere.

-Jeg er sikker på at mange kommuner i Midt- Norge ser potensialet i Blakstadmodellen. Her er mulighet for kompetanseheving om passivhus i byggenæringa, praktisk læring og sysselsetting av byggfagelever og gode boligsosiale løsninger for kommunen i ett og samme prosjekt. Et riktig boligpolitisk kinderegg, sier regiondirektør Brit Tove Welde i Husbanken Midt-Norge

Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.