Elever bygger miljøhus for kommunen

Blakstadmodellen handler om at kommuner bestiller miljøvennlige og universelt utformede hus fra byggfaglinjen ved den lokale videregående skolen. Det gir rimelige boliger med høy kvalitet, ny giv for byggfaget og framtidsrettet kompetanse.

Pionérprosjektet fra Aust-Agder er i ferd med å befeste seg i andre deler av Norge. Kindereggmodellen kan være aktuell i boligpolitisk arbeid flere steder, spesielt i kommuner som sysselsetter mange unge og voksne i en videregående skole. Koblingen mellom høy kvalitet, boligsosiale formål og bredt tverrfaglig samarbeid kan skape mange synergier og dekke en rekke behov i ett og samme prosjekt:

  • Kommuner som trenger kommunale utleieboliger og konkrete miljøprosjekter
  • Videregående skoler som trenger et kompetanseløft og større trivsel for læring
  • Større kunnskap om framtidige byggekrav for kommunen, bransjen og utdanningsinstitusjoner
  • Meningsfylt skolehverdag med attraktive oppdrag som skaper ettertraktede lærlinger

Noen steder samarbeider bransjen og skolen om byggingen. Andre steder er rehabilitering mer aktuelt enn nybygging. På denne samlesiden presenteres prosjekter med ulik innfallsvinkel fra hele Norge som har blitt til i kjølevannet av Blakstadmodellen.