Bergen - Renovering av bygg/Energioppgradering og miljø

Start: 30. november 2016 08:30
Slutt: 30. november 2016 12:00
Sted: Bergen - Høgskolen i Bergen, Kronstad
Pris: Konferansen er gratis for alle interesserte med tilknytning til byggebransjen.

Treteknisk Institutt og Høgskolen i Bergen inviterer til fagkonferanse og diskusjon rundt løsninger og utfordringer knyttet til energioppgradering av eksisterende bygningsmasse.

Det finnes et stort potensial for energireduksjoner i eksisterende bygningsmasse. En av de viktigste barrierene for gjennomføring av rehabiliteringprosjekter er ofte finansiering.

Påmelding (hib.no) 

Program

 • 08:30–09:00 Registrering og velkomst
  Kaffe, te og noe å bite i.
 • 09:00–09:15 ABRACADABRA: Premisset for prosjektet er at finansiering og prosjektøkonomi er en stor hindring for energioppgradering av bygg. Hvilke utfordringer og muligheter er knyttet til oppgradering av bygg i Europa?
 • Introduksjon og presentasjon av pågående arbeid ved Kristian Bysheim, prosjektleder, Treteknisk.

 • 09:15–09:45 Påbygg i tre
  Presentasjon av ulike løsninger og eksempler på tilbygg.
  Thomas Orskaug, Treteknisk

 • 09:45–10:15 Oppgradering av borettslag
  Terje Trengereid fra Vestbo presenterer pågående prosjekter på Lynghaug, Rå borettslag og Stranden boliglag
 • 10:15–10:30 Kaffepause

 • 10:30–10:45 Finansiering av energioppgradering
  Vil bli annonsert senere

 • 10:45–11:05 Energisparing og hygrotermisk masse
  Kristine Nore fra Treteknisk presenterer muligheter for energisparing og forbedret innemiljø gjennom valg av byggematerialer
 • 11:05–11:30 Rehabilitering og etterisolering
  Henning Thorsen, Termowood
 • 11:30–12:00 Oppsummering og diskusjon
  - Hvilke utfordringer har vi knyttet til energioppgradering?
  - Hvilke muligheter har vi for å finansiere energioppgraderinger?
  - Hviltke barrierer hindrer slike prosjekter?
  - Hvilke løsninger har vi i dag?
  - Må vi utvikle nye løsninger?

 • 12:00–13:00 Lunsj