Frokost trekker fagfolk til fremtidsrettet påfyll

Nærmere 100 personer var påmeldt til høstens siste frokostmøte i regi av Framtidens byer i Bergen 28. november 2012, og oppslutningen har vært god gjennom hele høsten. Evalueringen etter endt sesong i fjor, viser at deltagerne er godt fornøyde med innholdet i møteseriene.

Hele 88 prosent svarer at de opplever møtene de har deltatt på som relevante eller meget relevante. En like høy andel svarer at de er fornøyd med frokostmøtene som arena for kunnskapsdeling.

Men det er ikke bare kunnskap som trekker. Over halvparten av dem som svarte, angir frokosten som viktig. Ni av ti svarer også at det er meget viktig eller viktig at frokostmøtene er gratis.

I dybden på praktiske tema

Og evalueringen gir svar på langt mer enn det generelle inntrykket av frokostmøtene. Over fire A4-sider med forslag til tema og andre kommentarer er også kommet inn.

Veldig mange av forslagene omhandler konkrete løsninger som gir klimagevinst: Å gå litt i dybden på praktiske eksempler, betyr mye for mange. Reklamefolk som skal selge egne produkter er det derimot lite aksept for - PR vil deltagerne ikke ha på frokostmøtene. Noen angir også at det kan bli litt for mye om passivhus. Mange etterspør også grønne tema: Grønne tak, grønne skoler, grønnere foreldre – og større fokus på samhandling.

  1. Evalueringen viser at frokostmaten i Rådhuset er en medvirkende faktor til godt oppmøte.
  2. Det viktig å engasjere ulike aktørgrupper og fagmiljøer best mulig, og frokostmøtene viser seg å være svært godt egnet til å få engasjement og faglig dialog rundt utviklingen av Fremtidsbyen Bergen.

Når deltagerne blir spurt om hvorfor de kommer, dreier mange av svarene seg rundt nettopp frokostmøteformen:

«Fint å begynne dagen med et inspirerende foredrag.»
«Det koster uansett timer i det private, så gratis frokost kombinert med gratis seminar senker terskelen for å komme før andre møter starter og deltagelse trenger ikke godkjenning.»
«Det er viktig at det er lett å melde seg på.»
«Veldig flott tiltak, der folk fra ulike sektorer kan treffes.»

Viktig å engasjere ulike aktørgrupper og fagmiljøer

Men selv om mange er fornøyde, er det rom for forbedring. Litt for mye sprik i temaene, for stramme tidsskjema og for lite tid til diskusjon er noe av det som nevnes som forbedringspotensial.

-I arbeidet med klima- og energihandlingsplanen og Fremtidens byer er det viktig å engasjere ulike aktørgrupper og fagmiljøer best mulig.  Frokostmøtene viser seg å være svært godt egnet til å få engasjement og faglig dialog rundt utviklingen av Fremtidsbyen Bergen, sier klimasjef i Bergen kommune, Eva Britt Isager.

Frokostmøtene er et samarbeid mellom Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Fylkesmannens Landbruksavdeling, Husbanken, Høgskolen i Bergen og Bergen Arkitekthøgskole. Møtene er gratis og åpne for alle. Vårens møter er under planlegging. Følg med på nettsidene til arrangørene og i arrangementskalenderen til Husbanken for informasjon, møtedatoer og påmelding.