Jeg vil endre lånevilkårene mine

Du kan logge deg inn på lånet og endre enkelte ting selv. Hvilke muligheter du har for å endre vilkårene er avhengig av om du har fast eller flytende rente.

I Mitt kundeforhold kan du foreta noen endringer selv. I tillegg kan du simulere andre lånevilkår.

 Logg inn person 

NB! Er lånet blitt overført til Statens Innkrevingssentral, kan du ikke foreta endringer på lånet ditt.

Logg deg inn i Mitt kundeforhold ved å trykke på knappen over.

I Mitt kundeforhold kan du:

  • velge å gå over til fastrente i 3, 5, 10 eller 20 år
  • endre mellom serie- og annuitetslån
  • velge mellom kvartalsvis eller månedlige betalinger
  • endre forfallsdato på lånet, velg mellom den 1., 12. og 20. i måneden

Du må søke per brev om å:

  • endre løpetiden på lånet ditt, maksimalt 30 år fra utbetalingsdato
  • få avdragsfrihet på lånet ditt

Vær klar over at Husbanken kan ha satt særlige vilkår ved godkjenning av lånet ditt, da kan dine valgmuligheter være begrenset.

Send søknaden med dokumentasjon til:
Husbanken, Postboks 1404, 8002 Bodø

Når du har valgt fastrente er du bundet til en avtalt betalingsplan i bindingstida. Du har bundet renta på 3, 5, 10 eller 20 år, og kan først søke om å endre lånevilkårene når bindingstiden er over.

Du kan, uten at det påvirker renteavtalen endre

  • mellom serie- og annuitetslån
  • forfallsdato på lånet, velg mellom den 1., 12. og 20. i måneden

Vi vil beregne en over- eller underkurs hvis du velger å

  • bryte avtalen om fastrente
  • innfri lånet eller betale inn ekstraordinært avdrag

Ønsker du å bryte avtalen du har om fastrente må du kontakte oss. Da sender vi deg en avtale som du underskrive og returnere til oss per post.

Vær oppmerksom på at over- og underkurs vil bli rapportert inn som renteutgifter og -inntekter.