Mitt kundeforhold - personkundar

På Mitt kundeforhold kan du halde deg oppdatert på låneforholdet ditt. I tillegg kan du óg gjere enkelte endringar.

Ver særleg merksam på at startlån og andre lån, som kommunane gir med midlar frå Husbanken, ikkje ligg i Husbanken sitt lånesystem. Vi kan difor ikkje vise desse låna i Mitt kundeforhold.

Mitt kundeforhold finn du opplysningar om:

 • saldo på lån og eventuelle tilskot
 • dei siste innbetalingane
 • betalingsplan for attståande løpetid
 • alle vilkår på lånet, slik som renter med eventuell utløpsdato for fastrente,  eventuell avdragsfri periode,  avdragstype,  utbetalings- og nedbetalingsdato
 • årsoppgåve

Du kan óg gjere enkelte endringar og berekningar:

 • endre forfallsdato og terminlengde (nokre avgrensingar gjeld)
 • inngå avtale om fast rente
 • rette opplysningane i eigen postadresse og e-postadresse
 • velje større grad av elektronisk kommunikasjon, - mindre papirbasert post
 • simulere ulike vilkår på lånet
 • berekne innfriing av lånet