Kundeundersøkelse om elektroniske tjenester

Husbanken gennomfører nå en kundeundersøkelse blant et utvalg av sine 54 000 lånekunder. - Vi ønsker tilbakmeldinger for å kunne forbedre våre elektroniske selvbetjente løsninger via Husbanken.no, sier Inger Bjelbøle Bakken, avdelingsdirektør ved Forvaltningskontoret.

- Ut fra tilbakemeldingene vil vi kunne videreutvikle banktjenestene våre. Alle våre lånekunder har tilgang til innlogging i nettbanken der de kan betjene sitt eget kundeforhold. Likevel foregår mye av kommunikasjonen med kundene fortsatt via epost eller vanlig brev, sier Inger Bjelbøle Bakken, avdelingsdirektør for Forvaltningsseksjonen i Husbanken.

Rett inn fra HB.no
Det er 54 000 lånekunder i Husbanken. En del av låneskasbehandlingen må skje per post, men betjening av eget kundeforhold kan skje via innloggingen fra Husbankens nettsider. Her kan kommuner og juridiske kunder, det vil si borettslag, sameier og liknende, hente ut årsoppgave, sjekke renteendringer med mer.

Personkunder kan sjekke saldo, endre betalingsplan, sjekke årsoppgave og liknende.

Resultatene av kundeundersøkelsen blir publisert på Husbankens nettsider når de foreligger.