Kundene er fornøyd, men kan bli mer selvhjulpne

En undersøkelse blant et utvalg av Husbankens 54 000 lånekunder viser at de fleste er fornøyd med servicen fra Husbanken. Nesten 40 prosent av respondentene benytter seg imidlertid ikke av de selvbetjente nettbankløsningene.

Undersøkelsen ble sendt til 1000 lånekunder, hovedsakelig personkunder. Husbanken mottok 260 svar, en svarprosent på 25. Forvaltningskontoret ønsket å kartlegge bruken av Husbankens selvbetjeningsløsning, Mitt kundeforhold. Mitt kundeforhold (klikk på lenken) tilbyr i dag både informasjon om kundens lån og tjenester som kunden selv kan utføre.Du kan se flere resultater fra kundeundersøkelsen her.

Funn

48 prosent av de som svarte benytter seg av Mitt kundeforhold. 38 prosent gjør det ikke.  Undersøkelsen viser at den informasjonen kunden hyppigst søker er  orientering om renten,  lånesaldo og oversikt over lånets betalingsplan.  Å ta ut fastrenteavtale, korrigere kontaktopplysninger og simulere ulike vilkår på lånet er de endringstjenestene kunden selv flest ganger utfører.

Årsaken til at kunden ikke benytter seg av Mitt kundeforhold er at de synes det er enklere å få brev (30 prosent).  Flere oppgir også at de er ukjent med tilbudet, ikke har behov, eller  synes det er enklere å ha kontakt med Husbanken via post og telefon.

På bakgrunn av tilbakemeldingene vil Forvaltningskontoret spesielt ha fokus på å gjøre Mitt kundeforhold bedre kjent for alle  kundene. Ved aktiv bruk av Mitt kundeforhold vil kunden enkelt holde seg oppdatert om sitt låneforhold i Husbanken og spare tid ved  selv å utføre enkle endringer på lånet, sier avdelingsdirektør Inger Bjelbøle Bakken