Kunde i Husbanken

Når du låner til bustadformål, får du gjerne eit langvarig forhold til Husbanken og kan få behov for informasjon om lånet undervegs

Når du låner til bustadformål, får du gjerne eit langvarig forhold til Husbanken og kan få behov for informasjon om lånet undervegs.

I Mitt kundeforhold kan du halde deg oppdatert på korleis lånet utviklar seg og sjølv gjere enkelte endringar.

Du kan, med nokre begrensingar, søkje om å endre betalingsvilkåra.