Elektronisk kommunikasjon

Du mister IKKE kontrollen selv om du velger bort papirutgaven av rentevarsler, terminvarsler og årsoppgaver

Personkundene kan velge elektronisk kommunikasjon og eFaktura og dermed redusere papirbasert post, - post som kanskje bare blir liggende å slenge og dessuten kanskje forsvinner.

Elektronisk kommunikasjon

Hvis du velger elektronisk kommunikasjon vil du motta post elektronisk rett i Min postkasse. Postkassen finner du i Mitt kundeforhold ("nettbanken").

Når du har lest posten kan du velge om du vil slette eller arkivere den. Det betyr at du alltid kan finne tilbake til informasjon, som du synes det er viktig å ta vare på. Du finner all informasjon på ett sted når du selv ønsker det! Du kan naturligvis også skrive ut elektronisk post hvis du ønsker det.

Hvilke brev vil du motta i Min postkasse (tilpasses kundene):

  • Brev med varsel om endring av flytende rente
  • Brev med varsel om rentebytte (fra flytende til fast rente, fra fast til flytende rente o.s.v.)
  • Varsel om at årsoppgaven og kontoinformasjonen er tilgjengelig i Mitt kundeforhold
  • Annen informasjon fra Husbanken

Inntil videre vil vi imidlertid sende ut brev om varsling ved utløp av bindingsperioden for fastrentelån med vanlig post.

Hvordan velger du elektronisk kommunikasjon:

  • Logg deg inn i Mitt kundeforhold (du må ha passord)
  • Velg Aksepter i feltet Endre kommunikasjonskanal

eFaktura

For å motta terminvarsler elektronisk, må du velge eFaktura. Du vil da få terminvarselet i din nettbank og alltid ha tilgang til betalingsinformasjonen.

Du kan enkelt inngå avtale om eFaktura neste gang du betaler en regning fra Husbanken i nettbanken din. De fleste nettbanker vil spørre deg om du ønsker å inngå eFakturaavtale, og da kan du bare følge anvisningen.