SI overtar oppfølgingen av misligholdte lån i Husbanken

Statens innkrevingssentral (SI) overtar nå oppfølgingen av misligholdte lån i Husbanken. Lånet ditt er misligholt når du ikke betaler ved terminforfall.

Hva betyr dette?

Du vil få påminnelse om betaling fra Husbanken. Dersom du ikke ajourfører lånet, eller søker om utsettelse innen betalingsfristen, overfører Husbanken lånet til SI for oppfølging.

Husbanken vil ikke sende terminvarsler til deg så lenge SI følger opp lånet. Når alle forfalte terminer er betalt, vil Husbanken følge opp lånet ditt videre.

Husbanken kan fortsatt gi deg utsettelse på terminforfall om du kontakter oss før betalingsfristen.

Du kan lese mer om Husbankens virkemidler ved betalingsproblemer

Du finner informasjon her om lånet og utestående beløp

Du kan ta kontakt med Husbanken på telefon 22 96 16 00 eller post@husbanken.no

Hva skjer dersom du ikke betaler?

Lånet vil da bli sagt opp og SI vil vurdere å iverksette rettslig innkreving.

Det er derfor viktig at du tar kontakt med SI på et tidlig tidspunkt slik at du kan inngå en frivillig betalingsavtale for ajourføring av lånet ditt.

Kontaktinformasjon SI:
Telefon 75 14 90 00

Se også SI sine nettsider