Webinar: Digital søkerkonferanse om tilskudd til boligtiltak

Husbanken og Distriktssenteret inviterer til søkerkonferanse om tilskudd til boligtiltak 2023.

Start: 19. april 2023 13.00
Slutt: 19. april 2023 14.30
Sted: Webinar på Teams
Pris: Gratis
Webinaret er for kommuner, organisasjoner, bransjen og masterstudenter.
Påmeldingsfrist: 18. april 2023 10.00

Tilskudd til boligtiltak skal legge til rette for flere egnede boliger i hele landet gjennom testing av nye boligtiltak og ved å stimulere til kunnskapsutvikling, nytenking og innovasjon. Målet med tilskuddet er å støtte prosjekter som på ulike måter bidrar til å forebygge at folk blir vanskeligstilte på boligmarkedet og bidrar til at alle kan skaffe seg, og beholde, en god bolig, uansett hvor i landet de bor.

Tilskuddet kan gå til:

 • Tilskudd til boligsosiale tiltak
 • Tilskudd til boligtiltak i distriktene (kun kommuner i SSBs sentralitetsindeks 5 og 6 kan søke)
 • Tilskudd til leietakerorganisasjoner

Husbanken og Distriktssenteret inviterer til søkerkonferanse hvor vi vil informere nærmere om tilskuddets ulike formål, innretning og prioriteringer for 2023. Da vil vi også gå gjennom søknadsskjemaet og si noe om hva som bør være med av informasjon i en eventuell søknad. I tillegg vil vi presentere noen eksempler på prosjekt som har fått tilskudd tidligere, og få høre erfaringer fra et prosjekt som fikk tilskudd til 2022.

Program

Om tilskudd til boligtiltak 2023

 • Formål, formaliteter, søknadsskjema/prosjektbeskrivelse

Tilskudd til boligsosiale tiltak

 • Utdype prioriteringene for denne tilskuddspotten
 • Masterstipend
 • Noen eksempel
 • Case
 • Spørsmål

Tilskudd til boligtiltak i distriktene

 • Utdype prioriteringene for denne tilskuddspotten
 • Noen eksempel
 • Spørsmål

Søknadsfristen for tilskudd til boligtiltak er 1. juni.

Har du spørsmål ta kontakt med Gry Kongsli på: post@husbanken.no

Informasjon om tilskudd til boligtiltak