Webinar: Boligsosial konferanse sør 2020

Start: 25. november 2020 12.45
Slutt: 26. november 2020 12.30
Sted: Webinar
Pris: Gratis
Påmeldingsfrist: 24. november 2020 13.00

Den årlige boligsosiale konferansen i sør har også blitt digital. Sammen med fylkesmennene har vi som vanlig planlagt et bredt og spennende program for deg som jobber med boligsosiale oppgaver i regionen.

Webinaret vil fortsatt gå over to dager. Vi starter etter lunsjtid den 25.november og fortsetter fra morgenen og fram til lunsjtid den 26.november. Og det er Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, Fylkesmannen i Agder og Husbanken sør som arrangerer. 

Vi sender deg deltakerlenken dagen før webinaret. 

Program 

Onsdag 25.november kl 12:45 - 16:00

Fylkesmann Per Arne Olsen åpner konferansen 

Bokvalitet og verdighet i boliger for personer med rus- og psykiske lidelser 
v/forsker Solvår Wågø fra SINTEF Community

Egnet bolig for alle, også for de "vanskeligste"? 
v/seniorrådgiver Tor Erik Befring i Helsedirektoratet

En kjærlighetserklæring til de som ikke får det til med nordpolenekspedisjoner, kaffebarer og rusfrihet
v/sosialarbeider Unni Sandodden fra Kirkens Bymisjon
 

Torsdag 26.november kl 09:00 - 12:30

«Det kan umulig gå bra!» Historier om veien til egen bolig, med FACT, en modell for å høvle ned terskler
v/teamkoordinator Øystein Klovning i ARA FACT ved Sørlandet Sykehus 

 
BoligLos, en oppfølgingsmetode hos NAV Arendal
v/prosjektleder Tanja Jørgensen og erfaringskonsulent Steinar Schipper
 
«Not in my backyard!» Boligplanlegging, tildeling og nabostrategi 
v/Skien kommune (navn kommer…)

Rusfritt Hus «Bare for de som virkelig vil» 
v/ruskonsulent og prosjektleder Chris Boland og miljøterapeut, Mats Solum, begge fra Rusfritt Hus i Skien

Botilbud i Larvik kommune, med særlig vekt på psykisk helse og avhengighet 
v/rådgiver Hanne Øyen Erland fra Eiendom og teknisk drift i Larvik kommune

Fra midlertidig bolig til varig bolig 
v/seniorrådgiver Knut Kleven hos Fylkesmannen i Agder